Hallitus näyttää kyntensä: Katja Järvinen – lohikäärme luo nahkansa

Katja Järvisellä on valtuuston puheenjohtajana läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Englannin opettajana hän iloitsee kielten opetuksen varhaistamisesta. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Järjestövaikuttajana olen aktiivinen ja innostuva. Pyrin ottamaan asioista selvää ja tiedottamaan sen myös muille, joilla on vastaavaan pulmaan liittyviä kysymyksiä.

Olisin lohikäärme. Lentämällä se pääsisi ripeästi eri paikkoihin. Toisinaan se voisi syökseä tulta, jos hommat eivät toimi. Kun tarvetta uudistumiselle olisi, lohikäärme voisi vaihtaa suomunsa.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Tämä saattaa olla tulenarka vastaus, mutta sanon silti: vuosityöajan kokeilu luokanopettajille.

On mielenkiintoista päästä seuraamaan sitä, miten kokeilu vastaa nykyisiin opettajien haasteisiin, ja saadaanko tällä järjestelmällä aikaiseksi toimivampi palkkausjärjestelmä vai ei. Työaikajärjestelmän muutos on pitkään ollut kehitteillä. Siitä päätettiin valtuustossa ja paikallisella tasolla jatketaan sen kehittämistä. Haastavaa on tällä hetkellä se, että tämäkin asia työllistää jälleen erityisen paljon rehtoreita.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Opettajien työnkuva on laajentunut ja lisääntynyt valtavasti viime vuosina. Tämä näkyy varmasti kaikilla opetusaloilla, niin myös luokanopettajien arjessa.

Työhyvinvointiin on saatava enemmän aikaa ja resursseja. Vain hyvinvoivat opettajat jaksavat ja kykenevät. Tätä asiaa on aktiivisesti pidettävä yllä keskusteluissa ja kehitettävä erilaisia toimia, jotka hyödyntäisivät opettajien jaksamista.

Toivon, että opetusalalla myös tuntikehykseen saataisiin lisää tunteja. Esimerkiksi Kielenkärjellä -hankkeessa opetusta rikastettiin vierailla kielillä 1. ja 2. vuosiluokilla, ja nyt jo osassa maata ensimmäisen vieraan kielen opiskelu aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla.

Tämän kaltaiset hankkeet olisi hyvä saada laajentumaan myös matematiikan ja äidinkieleen, jotta jo alakoulusta lähtien taattaisiin hyvät peruslähtökohdat myöhempiä oppimistuloksia ajatellen.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.