Hallitus näyttää kyntensä: Päivi Koppanen – suomenhevonen ja terrieri

Päivi Koppanen edustaa hallituksessa OAJ:n ammatillisia opettajia.  Hänen mielestään ammatillisten opettajien siirtyminen vuosityöaikaan on OAJ:n viime vuosien suurimpia saavutuksia. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Olisin suomenhevonen, hiukan terrieriäkin minussa varmaan on.

Olen sitkeä, päättäväinen, rehellinen, luotettava, toisinaan inhorealisti, yhteistyöhakuinen, myös tulevaisuusorientoitunut. Koulutuspolitiikka, tulo- ja palkkapolitiikka ja järjestö- ja viestintäpolitiikka muodostavat OAJ:ssä kokonaisuuden. Hallituksen jäsenen on hallittava kaikkien OAJ:n jäsenryhmien osalta ainakin perusteet. Yritän tarkastella OAJ:n kokonaisuutta toimiessani ja vaikuttaessani.

Vaikutan järjestöstä ulospäin sidosryhmien suuntaan ja yhteistyössä niiden kanssa. Vaikuttajana toimin myös OAJ:n sisällä omien jäsenten ja eri OAJ:n jäsenryhmien suuntaan. OAJ:n linjaukset ja päätökset tehdään yhteistyössä ja niitä viedään yhdessä eteenpäin.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

OAO:n jäsenkunta on erittäin monimuotoinen, vapaasta sivistystyötä ammattikorkeakouluun. Haasteet ovat sen mukaiset.

Jäsenkunnassa on niitä, jotka suhtautuvat kriittisesti ammatillisen koulutuksen vuosityöaikaan, mutta arvioin sen isoimmaksi saavutukseksi viime vuosina. Valuvikoineenkin se antaa aikaisempaa paremman mahdollisuuden tulevaisuuden edunvalvontaan ja ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamiseen myös opettajan eduksi.

Toinen merkittävä asia oli Sivistystyönantajien kanssa käyty vääntö viime neuvottelukierroksella. Se osoitti järjestön voiman ja toimintamahdollisuudet myös jäsenkunnan suuntaan.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan? 

Omana opetusalanani tarkastelen koko OAO:n kenttää. Ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusleikkaukset ovat olleet tolkuttomat.

Tavoitteena on saada päättäjät ymmärtämään vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja amkin merkitys suomalaiselle yhteiskunnalle niin, että niiden toimintaedellytykset eli rahoitus saadaan kuntoon.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.