Hallitus näyttää kyntensä: Marita Savonmäki – emosusi puolustaa omiaan

Marita Savonmäki edustaa hallituksessa yleissivistäviä opettajia. Tarvitaan työaikajärjestelmän muutos, sillä yksittäisen opettajan on vaikea kieltäytyä työhön kuulumattomasta hörhöilystä. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi? 

Järjestövaikuttajana olen ”laumassa toimija” ja siten eläimeni useammaltakin kanssatoimijalta vahvistettuna on emosusi. Kuulemma tarvittaessa johdan ja puolustan OAJ-laumaani emosuden lailla. Olen OAJ:n Peimarin paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja työsuojeluvaltuutettu ja OAJ:n valtuuston jäsen.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Viime vuosina ilonaiheet ovat olleet vähissä. Torjuntavoittoja lähinnä… Valtakunnan tasolla viime sopimuskierrosta ja siinä saavutettuja tuloksia voi pitää vähintäänkin kohtuullisina.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Opettajien työmäärä on saatava kuriin!

Nykyisellä työaikajärjestelmällä ainoa keino saada opettajien kasvava työmäärä kuriin on opettajien oman tietoisuuden lisääminen siitä, mikä oikeasti on opettajan työtä. Työhön kuulumattomasta hörhöilystä on yksittäisen opettajan kuitenkin vaikea kieltäytyä. Tarvitaan isompia hartioita, joihin tukeutua, eli valtakunnan tason toimia, sopimuksia ja uusia avauksia opettajan työaikajärjestelmien kehittämiseksi.

Hallitus- ja valtuustotyöskentelyn lisäksi paikallisen tason toimijana, paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja työsuojeluvaltuutettuna näen työmäärän lisääntymisen opettajien arjen jaksamisessa: perustyö katoaa opetustyön ympärille kasaantuvaan ylimääräiseen silppuun. Asia on esillä jatkuvasti ja on perustason ay-toimintaa, mutta ilman perustavaa työaikajärjestelmän muutosta palkattoman työn jatkuvaa lisääntymistä on hankalaa, jos mahdotontakin, hillitä.

 

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.