Hallitus näyttää kyntensä: Petri Kääriäinen – lohi nousee vastavirtaan

OAJ:n hallituksessa yleissivistäviä opettajia edustavan Petri Kääriäisen mielestä opettajan työtä voi lisätä vain maksamalla lisää palkkaa. OAJ:n varapuheenjohtajana Kääriäinen johtaa puhetta hallituksessa silloin, kun Olli Luukkainen ei pääse paikalle. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Kun vastasin kysymykseen, olin kalastusmatkalla, ja Lapista inspiroituneena mieleen tuli lohi, joka nousee vastavirtaan määrätietoisesti ja väsymättä, lepäillen tilaisuuden tullen suvannoissa. Näin se toimii varmistaakseen tulevien sukupolvien hyvän ja turvallisen kasvuympäristön.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Luokanvalvojan tunnin laajentamisesta myös alakoulun puolelle, tosin vasta 6.luokan luokanopettajille.

Ja lukiolain uudistuksen lopputulemasta, jossa opintojen aikaisen henkilökohtaisen ohjauksen edellytykset vahvistuivat ja erityisopetuksen asema lukioissa vakiintui kirjattuna lukiolakiin. Tuntijakoa ei avattu, mikä olisi saattanut uhata joidenkin opettajaryhmien työllisyyttä radikaalisti.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Opettajan työaikajärjestelmän parantaminen siten, että työtä voi lisätä vain lisäpalkkaa maksamalla; kaikki opettajan työ tulee saada palkanmaksun piiriin.

Tätä olen ollut keskeisesti edistämässä tähänkin saakka. Jatkan koulujen kiertämistä, asiasta keskusteluttamista ja eri vaihtoehtojen analysointia yhteistyössä Ysin hallituksen kanssa.

Vuosityöaikauudistuksessa pelätään kokonaistyömäärän lisääntymistä sitä kautta, ettei opetuksen suunnitteluun ja arviointiin varattaisi riittävää aikaa ja opettajat joutuisivat tekemään sitä työtä ulkopuolella työaikaresurssin. Kokeilusopimuksen käyttöjärjestelmässä on sovittava siitä, että riittävyyttä arvioidaan opettajien, luottamusmiesten ja rehtoreiden yhteistyössä.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.