Hallitus näyttää kyntensä: Maarit Rahkola – susi on selviytyjä

Maarit Rahkola edustaa OAJ:n hallituksessa ammatillisia opettajia. Hänen mielestä järjestövaikuttajalle on tärkeää osata kuunnella ja katsoa asioita monesta eri näkökulmasta. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Järjestövaikuttajana pyrin katsomaan asiat monesta eri näkövinkkelistä. Tähän auttaa monipuolinen opettajakokemus eri asteilla. Olen aktiivinen kuuntelija ja tiedon etsijä. Kun on tarve ottaa kantaa asioihin, teen sen mielelläni. Huomioin toiminnassani myös edustettavieni jäsenten kommentit ja keskustelut, aina tilanteen mukaan.

Järjestövaikuttajana minua kuvaa eläimenä parhaiten susi. Susi liitetään vahvasti tulevaisuuteen sekä sosiaalisuuteen ja uskollisuuteen ryhmälleen. Suden tavoin toimin ryhmässä yhdessä, mutta myös vetovastuussa. Susi ei jää missään tilanteessa sormi suuhun, vaan pyrkii etsimään asioihin ratkaisut. Susi on selviytyjätyyppi.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Ammatillinen koulutus on ollut viime vuosina ison murroksen keskellä. Erityisesti ammatillinen aikuiskoulutus koki suuren kolauksen, kun sen rahoitus lakkautettiin kokonaan ja siirrettiin yhteen ammatillisen koulutuksen kanssa.

Ammatillinen reformi, uusi lainsäädäntö ja suuret leikkaukset ovat johtaneet useisiin yt-neuvotteluihin koko maassa, erityisesti ammatillisen aikuiskoulutuksen osalta. Olen kuitenkin iloinen ammatillisen reformin aikaisesta vaikuttamistyöstä, jossa olen saanut olla mukana OAJ:ssä.

Saimme OAJ:n toimistolta opetus- ja kulttuuriministeriön reformityöpajoihin hyvät eväät kommentteihin ja muutosehdotuksiin. Samoin koulutuspoliittinen toimikunta, jossa olin mukana, oli aktiivinen kommentoija lausunnoissa.

Meitä aikuisopettajia kuunneltiin. Ilman tätä vaikuttamistyötä voisi esimerkiksi opettajan rooli olla hyvin toisenlainen uudessa lainsäädännössä ja asetuksissa.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Edustamani joukko työskentelee hyvin erilaisissa aikuiskoulutuksen ympäristöissä, kuten ammatillisessa koulutuksessa niin kunta- kuin yksityisellä sektorilla sekä vapaassa sivistystyössä. Olisi tärkeää jäsenten kannalta, että työehtosopimuksia saataisiin lähemmäksi toisiaan ja siten opettajien arvostus samalle tasolle.

Tulevaisuudessa neuvottelut ovat tärkeässä asemassa. Yhteistyö OAJ:n neuvottelijoiden kanssa on tärkeää. Tällä hetkellä muun muassa tuntiopettajien asema on kehno.

Mediassa on väläytelty ”aikuiskoulutuksen reformista”. En pistäisi ollenkaan pahaksi, jos saisimme aikuiskoulutuksen arvostuksen nousuun sen ansaitsemalle tasolle.

Tulevaisuuden tavoitteena on siis nostaa aikuiskoulutuksen asema ja tärkeys esille. Tähän tarvitsen tukea verkostoilta, jotka ymmärtävät aikuisten kouluttautumisen merkityksen nykyisessä työllisyystilanteessa. Oman liittoni Aikuisopettajien liiton kautta teen tätä verkostotyötä ahkerasti.

 

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.