Hallitus näyttää kyntensä: Mea Nordberg –  kurki osaa liitää

Mea Nordberg edustaa OAJ:n hallituksessa yleissivistäviä opettajia. Paikallinen vaikuttaminen on lähellä hänen sydäntään, ja paikallisyhdistyksen puheenjohtajana hän edustaa pääasiassa raumalaisia opettajia. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Eläimenä olisi kurki. Se on muuttolintu, joka rytmittää vuottaan niin kuin opettajatkin. Kurki on myös laumaeläin, ei pärjää ilman lajitovereitaan ja yhteistyötä toisten kanssa. Kurki elelee nykyään myös merenlahdilla, eli Raumakin käy kotipaikaksi. Kurki on myös tasa-arvon kannattaja, sillä sekä uros että naaras huolehtii kodista. Kurki on antanut nimensä kurkihirrelle, joka kantaa vastuuta ja pitää asiat koossa. Sekä nostokurjille, jotka seisovat ryhdikkäästi. Lisäksi kurki lentää rauhallisin siiveniskuin välillä liitäen, eli se osaa välillä ottaa rennosti.

 Toimin OAJ Rauman paikallisyhdistyksen puheenjohtajana, OAJ Satakunnan alueyhdistyksen hallituksen jäsenenä sekä alueyhdistyksen Ysi –jaoksen puheenjohtajana. Minulle tärkeää on paikallinen vaikuttaminen. Ensisijaisesti edustan varhaiskasvatuksesta toiselle astelle OAJ:n raumalaisia jäseniä, joiden työolosuhteet, työnkuormittavuus ja työsopimukset ovat paikallisyhdistyksen puheenjohtajana tärkeintä työsarkaani.

Teen tiivistä yhteistyötä Rauman kaupungin päättäjien ja virkamiesten sekä myös Rauman muiden ammattijärjestöjen puheenjohtajien kanssa. Tuon kaikissa tapaamisissa esille arjen haasteita opettajan työssä. Toivon vaikuttavani päättäjiin niin, että heidän on opetusalaan liittyviä päätöksiä tehdessään helppo olla yhteydessä minuun. Silloin pystymme yhdessä miettimään, mitä suunnitellut päätökset käytännössä tarkoittavat.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Paikallisesti iloitsen Rauman kaupungin päätöksestä maksaa määräaikaisille opettajille koko vuoden palkka. Aikaisempi päätös lopettaa palkanmaksu suvivirteen peruttiin nyt keväällä ja uudet määräaikaiset opettajat palkataan Raumalla koko vuodeksi. Tämä päättäjien ja virkamiesten päätös on paikallisyhdistyksen puheenjohtajan ja Rauman Jukon pääluottamusmiehen tekemän vaikuttamistyön tulos.

Lisäksi voin iloita raumalaisten opettajien yhteenkuuluvuudesta, sillä meillä yhteinen opettajuus toimii oikeasti. Paikallisyhdistyksen jäsenille kaikki toiminta on yhteistä.  Puheenjohtajana edustan yhteistä opettajakuntaa ja huolehdin siitä, että tiedän kaikkien opetusalalla toimivien jäsentemme työasioista mahdollisimman paljon. Raumalla en tunne kuuluvani yleissivistäviin opettajiin, vaan opettajiin.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Itse olen eniten huolissani opettajien jaksamisesta, joka nousi esille myös Opetusalan työolobarometrissä. Nykyisin ohjaillaan liikaa ulkopuolelta, mitä opettajan pitää työssään tehdä. Työmäärä lisääntyy lisääntymistään, vaikka resurssit työn tekemiseen ovat puutteelliset. Opettajat väsyvät suurten ryhmäkokojen, haasteellisten lasten ja perheiden sekä uuden opetussuunnitelman takia, jota on käytännössä osittain mahdotonta toteuttaa. Muilta ammattiryhmiltä ei myöskään heru aina opettajille tukea.

Tähän asiaan olisi puututtava mahdollisimman nopeasti.  Onneksi OAJ:n uusi valtuusto tarttui asiaan ensimmäisessä kokouksessaan ja evästi hallitusta ottamaan työhyvinvoinnin huomioon kaikessa valmistelussa ja päätöksenteossa.  OAJ:n paikallisyhdistyksen puheenjohtajana teen jatkuvasti töitä opettajien työssäjaksamisen puolesta.  Asia on esillä keskusteluissa virkamiesten, päättäjien ja muiden ammattijärjestöjen kanssa.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.