Hallitus näyttää kyntensä: Jukka Talvitie – karhukainen selviytyy aina

Jukka Talvitie edustaa hallituksessa yleissivistäviä opettajia. Hänen mielestään ay-toiminnassa eurojen ja senttien jakamista tärkeämpää on moniäänisyyden kuuluminen. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Yhdistystoiminta perustuu jäsenten aktiivisuuteen ja yhdessä tekemiseen. Yhteisö on tärkeä ja yhteisössä voi toimia erilaisissa rooleissa, myös passiivisesti. Isot järjestöt ovat abstraktioita, mutta yhteisöllisyys toteutuu eri tasojen toiminnassa.

Itse haluan edistää demokratiaa ja moniäänisyyden kuulumista, koska se tuottaa meille toivoa, turvaa ja oikeudenmukaisuuden tunnetta syvällisemmin kuin vähäisten eurojen ja senttien jakaminen. Meitä eivät uhkaa eriävät näkemykset, eivät edes konfliktit, vaan kunnioituksen ja kommunikaation puute.

Eläimenä olisin karhukainen, joka kuuluu maapallon sinnikkäimpiin selviytyjiin.

2. Mistä OAJ:n aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Koulutuspolitiikan saralla kyse on paljolti taustavaikuttamisesta, jossa tulokset eivät ole kovin selkeitä eivätkä näkyviä. Yleissivistävällä puolella merkittäviä muutoksia ovat olleet opetussuunnitelmauudistukset, Uusi peruskoulu -kärkihanke ja lukiolain uudistaminen. OAJ on aktiivisesti tuonut esiin näkökulmia, jotka ovat vaikuttaneet myönteisesti lopputuloksiin.

Kymmenen viime vuotta ovat olleet taloudellisesti vaikeita sekä tulopoliittisten, koulutuspoliittisten että työhyvinvoinnin tavoitteiden edistämisen kannalta.

Sekä valtakunnallisesti että paikallisesti on koulutukseen tehty valtavia leikkauksia, joita on kuitenkin paikoin onnistuttu torjumaan. Kuvaavinta nykyiselle tilanteelle on, että ilahduttavimpina asioina pidän kiky-sopimusta ja muita torjuntavoittoja esimerkiksi tämän kevään neuvottelukierroksilla.

OAJ on pitänyt työhyvinvointiasioita näkyvästi esillä. Sisäilmaongelmia on oikeasti alettu korjata, vaikka jäljellä olevat ongelmat ovatkin isoja.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Tämä ei varsinaisesti ole muutos, mutta pidän tärkeimpänä jäsenistön äänen kuulumista ja vuorovaikutuksen ylläpitoa OAJ:n kaikilla tasoilla. Tämä vaatii aktiivista yhteydenpitoa paikallisten ja alueellisten yhdistysten ja niiden aktiivitoimijoiden kanssa.

Täytyy varmistaa viestin kuuluminen OAJ:n valmisteleviin ja päättäviin elimiin ja toisaalta tiedon tuominen jäsenistön suuntaan tavoitteista, mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä tietenkin onnistumisista. Koko organisaation tulee toimia tämän suuntaisesti. Oma tehtäväni on tuoda tätä esiin eri tasoilla paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.