Hallitus näyttää kyntensä: Ulla Kangasniemi –  terrieri ei anna periksi

Ulla Kangasniemellä on valtuuston puheenjohtajana läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hän iloitsee siitä, että ammatillisten opettajien työaikamalleja on ryhdytty kehittämään. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Varmaankin terrieri. Tämä siksi, että joku on aikoinaan – kuitenkin ihan positiivisessa sävyssä – kuvaillut toimintaani ay-tehtävissä näin. Uskoisin määrittelyn perustuvan siihen, että olen edunvalvonta- ja järjestötehtävissä sinnikäs, pitkäjänteinen puurtaja. Ihan hevillä en anna periksi, kun ajan tärkeiksi kokemiani asioita.

Olen pitkään toiminut luottamustehtävissä sekä paikallisella että valtakunnan tasolla ja koen luottamusmiehenä nimenomaan tulo- ja palkkapoliittisen edunvalvonnan olevan lähinnä sydäntäni. Se myös haastaa sopivasti osaamisen ja itsensä kehittämisen näkökulmasta. Toki koulutuspolitiikka nivoutuu edellä mainittuun tiukasti, koska sen seurauksia ja vaikutuksia nähdään myös tulo- ja palkkapolitiikassa.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Olen erityisen iloinen siitä, että ammatillisten opettajien työaikamalleja on ryhdytty kehittämään.

Opetustyö on muuttunut hurjasti, eikä opetusvelvollisuusjärjestelmä ole pitkiin aikoihin vastannut enää opettajan työnkuvaa tai työaikaa. Ammattikorkeakouluissahan vuosityöaika on ollut käytössä kauan ja on vain hyvä, että myös toiselle asteen ammatilliseen koulutukseen on saatu neuvoteltua saman tyyppinen malli.

Muutos on suuri ja uuteen malliin tottuminen vie aikaa, eikä varmaan törmäyksiltäkään vältytä. Silti uusi työaikamalli vastaa mielestäni hyvin uuden reformilainsäädännönkin haasteisiin.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Toivon erityisesti, että ammatillisen toisen asteen sopimusten ohella myös ammattikorkeakoulusopimusta päästään kehittämään sisällöllisesti. Tätä olen peräänkuuluttanut jo pitkään, koska koulutuspoliittisten muutosten ja taloudellisten leikkausten pyörteissä on tärkeää saada sopimuksetkin mahdollisimman vahvoiksi. Odotan myös sopimusten näkökulmasta edistystä erityisesti Sivistan suunnalla.

Oman jäsenryhmäni osalta on tärkeää seurata, miten ammatillinen reformi edistyy ja toteutuu kentällä. Ammattikorkeakoulujen visiotyö ja siihen liittyvät asiat ovat myös listallani. Sanomattakin lienee selvää, että työaikamallien kehittäminen on keskeinen asia, johon pyrin vaikuttamaan.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.