Hallitus näyttää kyntensä: Anna Renfors – suomenpystykorva ei anna periksi

Anna Renfors edustaa OAJ:n hallituksessa yleissivistäviä opettajia. Häntä huolettaa erityisesti opettajien jaksaminen ja hän haluaa tuoda yleiseen keskusteluun työhyvinvointiin liittyviä teemoja. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Olisin suomenpystykorva. Suomenpystykorva on rotumääritelmän mukaan vilkas, rohkea, peräänantamaton ja kova haukkumaan. Uskoisin suomenpystykorvan ominaisuuksista olevan hyötyä myös järjestötyössä: edunvalvonnassa tarvitaan toimintatarmoa sekä päättäväisyyttä ja toisinaan äänen on syytä kuulua omaa pihaa kauemmas. 

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Pidän yksittäistä uudistusta tärkeämpänä arkista perustyötä, jota OAJ:n toimijat tekevät päivittäin sekä paikallisella, alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Jotta tämä työ jatkuu laadukkaana ja järjestäytymisaste säilyy vakaana, tulee paikallisen ja alueellisen toiminnan resurssit turvata myös jatkossa.

Omalla alueellani Pirkanmaalla on esimerkiksi onnistuttu pitkäjänteisen työn myötä nostamaan näkyvästi esiin opettajien kelpoisuusvaatimukset. On kaikkien etu, että oppilasta tai opiskelijaa opettaa aina kelpoinen opettaja.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Viimeisimmän opetusalan työolobarometrin mukaan opettajien arviot työoloistaan ja -kyvystään ovat heikentyneet.

OAJ on esittänyt oman toimenpideohjelmansa opettajien työhyvinvoinnin parantamiseksi. Yksi toimenpideohjelman tärkeä tavoite on se, että riittävä opettajien määrä suhteessa oppilasmäärään turvataan lailla. Asia on erittäin ajankohtainen myös Pirkanmaalla, jossa ryhmäkoot ovat kasvaneet. Ryhmäkokoihin vaikuttavat myös sisäilmaongelmat, joiden vuoksi osa opetuksesta tapahtuu väistötiloissa.

Haluan edistää kaikkia toimenpideohjelman tavoitteita hallituskaudellani. Tämä tapahtuu pitämällä aktiivisesti yhteyttä paikallisiin ja alueellisiin päättäjiin sekä tuomalla julkiseen keskusteluun koulu- ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.