Hallitus näyttää kyntensä: Anitta Pakanen – lauman puolesta tiikerin lailla

Anitta Pakanen edustaa OAJ:n hallituksessa varhaiskasvatuksen opettajia. Hän iloitsee siitä, että uusi varhaiskasvatuslaki saatiin aikaan vahvalla yhteistyötä korostavalla ja yhtenäisellä OAJ:n järjestöpolitiikalla ja vaikuttamisella. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Koen itseni vahvana naarastiikerinä, joka puolustaa joka tilanteessa omaa laumaansa – eli varhaiskasvatuksen opettajia. Myös kokonaiskuvassa puolustan aina opettajuutta ja varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kokonaisuuden kehittämistä.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Olen erittäin iloinen, että pitkään valmisteltu varhaiskasvatuslaki hyväksyttiin 27.6.2018 eduskunnassa. Tämä on ehdottomasti lapsen etu ja todella suuri askel eteenpäin varhaiskasvatuksen kehittämiseksi osana yhtenäistä kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.

Uusi laki saatiin aikaan vahvalla yhteistyötä korostavalla ja yhtenäisellä OAJ:n järjestöpolitiikalla ja vaikuttamisella.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

On tärkeää, että varhaiskasvatuslakiin saadaan lisättyä lapsen tukea koskevat asiat ja vuorohoidon tarkempi säätely, eli saatetaan hyväksytyn hyvän lain pohjalta viimeisetkin asiat loppuun.

Tärkeä muutos on myös varhaiskasvatuksen opettajien siirto opetusalan virkaehtosopimukseen, jolloin varhaiskasvatuksen opettajien asema muiden opettajien rinnalla saa viimeisen vahvistuksen.

Tämä on ollut järjestömme tavoitteena yli 20 vuotta – nyt se on saatava kuntoon. Pidämme asiaa esillä sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä, jolloin siirto voisi mahdollistua pääsopimusten uudistamisen yhteydessä.

 

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.