Hallitus näyttää kyntensä: Anna Hoffren – tarkkaavainen kuin suomenpystykorva

Anna Hoffren edustaa OAJ:n hallituksessa ammatillisia opettajia. Hänen tavoitteenaan on erityisesti taidealan tuntiopettajien aseman parantaminen. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n 20-jäsenisen hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Jokin valpas ja tarkkaavainen, ärhäkkä ja rohkea. Kuvaus sopii ainakin suomenpystykorvaan.

Taidealan koulutusasioiden seuranta vaatii valppautta ja tarkkaavaisuutta, koulutusmäärien ja rahoituksen muutoksia on parhaillaan tapahtumassa kaikilla koulutusasteilla. Kommentoinnin tulee olla nopeaa.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Mitään suuria triumfeja ei ole ollut. Joitain onnistuneita puolustustaisteluja kylläkin. Musiikinopettajien kohdalla ei isoja saavutuksia ole ollut. Viime sopimuskierroksella esityksiä huononnuksista saatiin estettyä (Sivista), toisaalta kiky-tuntien epätasa-arvoinen jakauma hiertää.

Palkkaustaso ei ole noussut toivotulla tavalla, ja olemme saaneet ainoastaan yleiskorotukset. Työehtosopimusten tekstikysymyksissä ei ole edistytty, viime neuvottelukierroksella muutama hyvä torjunta.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Tuntiopettajien aseman parantaminen. Musiikin tuntiopettajien ongelmina on ollut määräaikaisten ketjuttaminen ja nollatuntisopimukset. Vapautuvia toimia tai virkoja ei täytetä vaan työ puretaan tuntiopettajille, joita voidaan käyttää haitarin tavoin palkkapuskurina kun haetaan säästöjä.

Tuntiopettajien asema paranisi esimerkiksi esimiesten koulutuksella, sillä huonot sopimukset ovat usein hallinnon arkuutta ja epävarmuutta.

Epäkohtia saadaan korjattua yhteistyössä muiden opettajaryhmien kanssa. SMOL:n omilla jäsenkyselyillä on jo aloitettu kartoittamaan tuntimääriä sekä tuntiopettajien ja määräaikaisuuksien määrää.

SMOL:n jäsenistä vajaa kolmannes on tuntiopettajia. Suurin yksittäinen kivi kengässä on tuntiopettajien epätasa-arvoinen kiky-tuntien toteutuma.

Tuntiopettajien ongelmatiikkaa tulen tuomaan esille myös aluetasolla. Lisäksi värvään agentteja pitämään asiaa esillä valtuustossa.

 

Korjattu ingressi 7.9.2018: Anna Hoffren edustaa ammatillisia, ei yleissivistäviä opettajia.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Lastentarhanopettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.