Hallitus näyttää kyntensä:  Jouko Karhunen – karhussa on kokoa

Jouko Karhunen edustaa hallituksessa ammatillisia opettajia.  Hän on tyytyväinen siihen, että OAJ:n toiminta auttoi turvaamaan opettajan aseman lailla ammatillisessa koulutuksessa. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Eräässä neuvottelukoulutuksessa osallistujat testattiin ja sain tulokseksi, että olen rakentaja. Olen määrätietoinen toisten mielipiteiden kuuntelija ja rakennan tiedoistani yhteisesti määritellyn tavoitteen mukaisen lopputuloksen. Tietopohjaa minulle on ehtinyt kertyä 30-vuotisella järjestöurallani. Eläimenä olisin – yllätys, yllätys – karhu, joka on iso ja luotettava.

2. Mistä OAJ:n aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Paras OAJ:n aikaansaama tulos viime vuosina on ilman muuta opettaja-nimikkeen saaminen ammatillisen koulutuksen lakiin.

Opettajan ja opon ammatti oli ammatillisessa koulutuksessa todella vaarassa, sillä lakiluonnoksesta ei löytynyt ensin mainintaa opettajasta eikä opinto-ohjaajasta. Maininnan puuttuminen olisi mahdollistanut sen, että koulutuksen järjestäjä olisi voinut palkata opettajan ja opon tilalle pedagogisesti kouluttamattomia henkilöitä, joiden ammattiosaaminenkin olisi ollut puutteellista. Jotkut koulutuksen järjestäjät ehtivätkin jo irtisanomaan opettajia ja palkkaamaan tilalle ohjaajia ja ”taitovalmentajia”.

OAJ:n toimiston ja muiden OAJ:läisten tiiviin lobbauksen tuloksena opettaja-nimike palautettiin lopulliseen lakiin. OAJ:n ammatilliset opettajat OAO sekä alue- ja paikallisyhdistykset toimivat tässäkin asiassa OAJ:n toimiston rinnalla.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Tärkein tavoite ei ole itse asiassa muutos, vaan nykytilan eli duaalimallin säilyttäminen. Korkeakoululaitoksemme visiotyössä sanotaan, että Suomessa on sekä ammattikorkeakouluja että yliopistoja. Ammattikorkeakoulujen asema näyttää kuitenkin uhatulta yliopistojen tullessa amkien pääomistajiksi. Ammattikorkeakouluja tarvitaan työelämälähtöisten työhöntulotutkintojen ja osaavan henkilöstön tuottajina.

Toisena tavoitteena on ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamisen valvonta niin että reformi toteutuu lain henkeä noudattaen. Näissä molemmissa tehtävissä minulla on apuna laaja OAO:lainen toimijajoukko. OAJ:n hallituksessa toimiminen on vain osa työstäni. Laajojen verkostojeni avulla vaikutan päättäjiin ja yleiseen mielipiteeseen ammattikorkeakoulujen aseman säilyttämiseksi.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.