Hallitus näyttää kyntensä: Jaakko Sarmola – koira nuuskii tarkkaan

OAJ:n hallituksessa yleissivistäviä opettajia edustavan Jaakko Sarmolan mielestä järjestövaikuttajan on hyvä olla utelias ja työntää nenänsä rohkeasti uusiin paikkoihin. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Järjestövaikuttajana olen mahdollisimman perusteellinen. Perehdyn asioihin ennen päätöksentekoa laajasti ja pohdin, millaisia vaikutuksia päätöksillä on paitsi edustamiini jäseniin, myös muihin jäsenryhmiin. Olen varapääluottamusmiehenä tekemisissä sopimusedunvalvonnan kanssa, mutta erityisesti olen kiinnostunut koulutuspolitiikasta. Oman yhdistykseni puheenjohtajana tunnen hyvin myös viestinnän merkityksen OAJ:n toiminnassa.

Jos jokin eläin olisin, niin olisin paimenkoira. Toisaalta siksi, että olen koiraharrastaja, ja toisaalta siksi, että useimmilla meistä on niistä omat vankkumattomat näkemyksemme. Niin kuin koirakin, joskus työnnän nenäni sellaisiin paikkoihin ja asioihin, joihin se ei välttämättä kuulu. Kyltymätön uteliaisuus kuitenkin useimmiten johtaa hyvään lopputulokseen.

Koiran tavoin pyrin toiminnallani miellyttämään mahdollisimman monta henkilöä. Eli järjestövaikuttajana toimin niin vastuullisesti ja rauhallisesti, että lopputulos kelpaa edustamilleni jäsenille.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen? 

Opettajan työ on jatkuvassa muutoksessa, ja eniten siihen vaikuttavat koulutuspoliittiset päätökset.

Olen toiminut OAJ:n pedagogisessa toimikunnassa yli kymmenen vuotta. Tältä toimikunta-ajalta haluan nostaa esiin eräänä onnistumisena vaikuttamisen opetussuunnitelmien perusteisiin. Koska meidän ammattilaisten ääntä haluttiin kuulla valmistelun alusta saakka, pystyimme yhdessä toimien saamaan aikaan sen, että opetussuunnitelmiin ei kirjattu ihan mitä tahansa. Toisaalta valitettavaa on, että paikallisiinkin opseihin edelleen jäi paljon sellaista, mikä ei sinne oikeastaan kuulu.

Paikallisen edunvalvonnan viime vuosien menestyksenä pidän sitä, kuinka Rovaniemen kaupunki jätti henkilöstönsä lomauttamatta vuonna 2016. Erilaisissa keskusteluissa ja kokouksissa näytti pitkään siltä, että poliitikkojen asettamat säästötavoitteet olisivat olleet mahdollisia vain henkilöstömenoista leikkaamalla. Käytännössä tämä olisi tarkoittanut lomautuksia. Oikeissa paikoissa oikeisiin aikoihin käytetyt OAJ:n edustajien puheenvuorot kuitenkin johtivat työntekijöille edulliseen lopputulokseen, ja säästöt haettiin muualta kuin palkoista.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Tällä hallituskaudella näen tilaisuuden kahteen suureen muutokseen. Molemmat koskevat työ- ja virkaehtosopimuksia. Ensinnäkin varhaiskasvatuksen opettajat tulee saada mukaan samoihin sopimuksiin kaikkien muiden opettajien kanssa. Kaikkien opettajien oikeasti yhteinen sopimus koituisi tulevina vuosina kaikkien muidenkin OAJ:n jäsenten hyödyksi.

Toiseksi pidän tärkeänä, että perusopetuksen vuosityöaikakokeiluja edistetään ja työaikamalleja kehitetään kokeilujen perusteella. Näiden kokeilujen pohjalta ja eri opettajaryhmien ääntä kuullen tulee saada rauhassa neuvotellen aikaan sellainen malli, joka huomioi kaiken opettajan tekemän työn.

Omalta osaltani edistän näitä ja muita yhteisiä tavoitteita keskustelemalla, kuuntelemalla ja neuvottelemalla kaikissa niissä tilaisuuksissa, joihin osallistun. Keskusjärjestön äänen pitää tulla kuulluksi kaikkien jäsenten keskuudessa, ja sen äänen pitää vastata kattavasti erilaisten opettajien ääntä.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.