Hallitus näyttää kyntensä: Santeri Palviainen – kärppä näkee tarkasti

Santeri Palviainen edustaa OAJ:n hallituksessa yliopiston opettajia. Hän on tyytyväinen siihen, että talven 2018 jumiutuneisiin työehtosopimusneuvotteluihin saatiin edistystä työtaistelulla. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Pyrin verkostoitumaan muiden toimijoiden kanssa sekä käymään dialogia ratkaisujen hakemiseksi. Eläimenä olisin kärppä, joka tarkkailee ympäristöään tarkalla silmällä.

2. Mistä OAJ:n aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Yliopistokenttä eroaa muista OAJ:n toimintaympäristöistä siinä, että emme ole yksin edunvalvonnassa, vaan toimimme yhteistyössä muiden jukolaisten liittojen kanssa.

Vaikka työtaistelusta ei voikaan olla iloinen, olen kuitenkin erittäin tyytyväinen siitä, että talven 2018 jumiutuneisiin työehtosopimusneuvotteluihin saatiin edistystä työtaistelulla, jota OAJ oli aivan keskeisesti toteuttamassa.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Näkisin mieluusti, että yliopistojen toimintakulttuurissa tehty työ tulisi näkyväksi ja palkanmaksun perusteeksi.

Pitäisin myös olennaisen tärkeänä, että yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön työehtosopimus heijastaisi paremmin muuttuvaa opetusympäristöä. Esimerkiksi monimuoto-opetuksen pitäisi näkyä työajassa nykyistä paremmin.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.