Hallitus näyttää kyntensä: Pekka Pieskä – delfiini osaa leikkiä

Pekka Pieskä edustaa OAJ:n hallituksessa yleissivistäviä opettajia. Järjestötoimijana hän haluaa vaikuttaa erityisesti siihen, että lukiokoulutuksen rahoituksesta huolehditaan. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Olisin delfiini, jolle on ominaista ystävällisyys, huumorintaju ja leikkisä energia.

Järjestötoiminnassa tarvitaan yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Pääluottamusmiestoiminnan kautta olen oppinut luottamaan yhteistyön voimaan. Rakentavan sovun löytäminen vastapuolen kanssa tuottaa usein paremman lopputuloksen kuin lihava riita.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Kokonaisuudessaan liittokierroksen tulos oli kohtuullinen ja useamman nollavuoden jälkeen saatiin aikaan pieniä palkankorotuksia. Työaikakokeilujen käynnistyminen tuo mahdollisuuksia palkkausjärjestelmien kehittämiseen.

Kentän ääntä on kuitenkin kuultava. Tuloksia syntyy rakentavalla yhteistyöllä. Meillä on paikallisyhdistys tavannut jo pitkään sivistyslautakuntaa, ja viime kevään yhteydessä puimme määräaikaisten asemaa. Saimme siihen kuluvalle lukuvuodelle hiukan parannusta.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Koulutuksen rahoituksen lisääminen ja kehittäminen. Perusrahoituksen osuuden kasvattaminen sekä varmistaminen, hankerahoituksen osuuden pienentäminen. Erityisesti lukiokoulutuksen rahoituksesta huolehtiminen.

Tulevissa eduskuntavaaleissa koulutus tulee nostaa keskeiseksi teemaksi, Suomen hyvinvointi rakentuu koulutukselle. Tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Määräaikaisten opettajien työsuhteen parantaminen on edelleenkin kehitettävä kohde. Lisäksi alueella on yksityisen päivähoidon osuus kasvanut merkittävästi, ja se tuo myös oman haasteensa. Samoin ammatillisen koulutuksen reformi sekä koulutuskeskus JEDU:n kehitystyö vaativat omat huomionsa.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.