Hallitus näyttää kyntensä: Tiina Karjalainen –  hevonen on ahkera työjuhta

Tiina Karjalaisella on valtuuston puheenjohtajana läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hän on tyytyväinen siihen, että OAJ:n ääni kuului hyvin lukiolain valmistelussa. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Hevonen. Yhdistyksen puheenjohtaja on työjuhta, joka vuodesta toiseen tekee yhdistystyötä ja viime lopuksi vastaa kaikesta yhdistyksessä.

Tärkeää on, että ympärillä on hyviä kollegoita, idearikkaita ihmisiä, joiden kanssa yhdessä teemme opettajien edunvalvontaa. Puheenjohtajalle tehokas sihteeri on korvaamaton työpari, samoin taitava pääluottamusmies – yksin kukaan ei pysty tätä työtä tekemään.

On minussa myös tiikeriä: taistelen tärkeäksi näkemieni asioiden puolesta. OAJn valtuutettuna olen profiloitunut lukioasioiden esillä pitämisessä.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Sopimuspuolella lukion opo-sopimus oikein toteutettuna vapauttaa lukioresurssia siihen käyttöön, mihin se OVTESin mukaan on tarkoitettu, eli ylioppilaskokeista aiheutuneeseen työhön sekä työsuunnitelmassa opettajalle osoitettuihin töihin ja tehtäviin, jotka ovat tärkeitä lukion tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Uuden lukiolain valmistelussa OAJn ääni kuului varsin hyvin.

Sopimusedunvalvonnan ohessa OAJ:llä on vähintään yhtä tärkeä tehtävä koulutuspoliittisena vaikuttajana eri areenoilla. Monet koulutuspoliittiset ratkaisut vaikuttavat opettajien työhön enemmän kuin sopimuskorotukset.

Paikallisesti haluan uskoa, että onnistuimme vakuuttamaan poliittiset päättäjämme siitä, että kolmiportaisen tuen toteuttamiseksi perusopetuksessa todellakin tarvitaan pienempiä opetusryhmiä ja resurssit niihin.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Opettajien työhyvinvointi ja työssä jaksaminen huolestuttaa, ja tähän pitäisi löytää ratkaisuja. Omassa kunnassani teimme opettajille kuormituskyselyn, ja esimerkiksi sen kautta olemme koettaneet vaikuttaa niin virkamiehiin kuin päättäjiimmekin. Tämä työ jatkuu.

Voisiko toimivampi työaikamalli olla ratkaisu? Tavoitteenamme pitää olla joko parannuksia opetusvelvollisuustyöaikaan, enemmän tasa-arvoa eri aineryhmien välille, tai kunnollinen vuosityöaikasopimus. Tämä on iso kysymys, joka vaatii paljon työtä ja monia hyviä kokeiluja.

Nyt tuntuu, että monet ymmärtävät vuosityöajan toteutuksen osittain väärin, mutta toisaalta huonolla sopimuksella ei pidä siihen lähteä. Kuopiossa meillä oli onnistunut laaja-alaisten erityisopettajien vuosityöaikakokeilu, jolle toivoisin kovasti jatkoa.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.