Hallitus näyttää kyntensä: Kari Nieminen – susi osaa olla ärhäkkä

Kari Nieminen edustaa OAJ:n hallituksessa yleissivistäviä opettajia. Hänestä löytyy tarpeen tullen ärhäkkyyttä, mutta mieluummin hän toimii sinnikkäästi positiivisen vaikuttamisen kautta kuin nyrkkiä pöytään lyöden. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi? 

Olisin susi. Susi on laumaeläin, joka auttaa toisia, mutta pärjää myös yksin. Susi on jopa lempeän näköinen, mutta tarpeen vaatiessa ärhäkkä ja omiaan suojeleva.

Olen päätoiminen pääluottamusmies Seinäjoella, OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja, OAJ:n valtuuston ja hallituksen jäsen sekä tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan puheenjohtaja eli olen aktiivi monella taholla. Minua kiinnostaa opettajien edunvalvonta laajasti ja tykkään toimia yhdessä pohtien ja asioiden taustoja tarkasti selvittäen.

Yhdessä asioiden eteenpäin vieminen onnistuu paremmin kuin yksin. Toimin mieluummin sinnikkäästi positiivisen vaikuttamisen kautta kuin nyrkkiä pöytään lyöden.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilusopimus ja sen myötä alkavat kokeilut ovat edistysaskeleita pohdittaessa mahdollista työaikamuodon muuttamista. Kokeilusopimuksen saavuttaminen oli neuvottelijoiden, OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan ja hallituksen monen vuoden sinnikkään työn tulos.

Meillä Pohjanmaalla Vaasa on kokeilusta kiinnostuneiden kuntien joukossa. Vaasassa kokeilut saattavat alkaa vuoden vaihteessa parissa, kolmessa peruskoulussa.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Opettajien työolojen ja erityisesti työssä jaksamisen parantaminen, johon tarvitaan riittäviä resursseja ja niiden oikeanlaista kohdentamista. Tämä vaatii aktiivista vaikuttamista resursseista päättäviin tahoihin, jota teen niin kotikaupungissani kuin OAJ Pohjanmaan alueella.

Seinäjoella työntekijöillä on mahdollisuus tietyin edellytyksin sairausloman sijaan tehdä ns. mukautettua työtä.  Opettaja, joka ei pysty tapaturman tai sairauden vuoksi tekemään varsinaista työtään, voi tehdä omaa työtään kevennetysti tai toisenlaisia työtehtäviä. Lisäksi mukautettua työtä tekevälle palkataan sijainen.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.