Styrelsen vässar klorna: Inger Damlin – lejon jagar i flock

Inger Damlin, som representerar de allmänbildande lärarna i OAJ:s styrelse, anser att lärararbetet behöver gränser. Hon efterlyser öppenhet och diskussion när man funderar på lärarnas arbetstid. I den här serien presenteras OAJ:s styrelse som utsågs av fullmäktige i maj.

1. Beskriv dig själv som påverkare, vilket djur är du och varför?

Jag är ett lejon. En viljestark kvinna med ett gott hjärta och respekt för andras åsikter. I likhet med lejonen ”jagar jag gärna i flock”, ett beteende som innebär samarbete och organisation.

Jag representerar de svenskspråkiga lärarna inom allmänutbildningen och synar avtal och utbildningspolitiken även ur den aspekten. Finlands Svenska Lärarförbund FSL har inte egen avtalsrätt så min uppgift blir därför att fungera som en länk mellan förbund och styrelsebord med tanke på avtal och utbildningspolitik.

2. Vad har OAJ åstadkommit under de senaste åren för din lärargrupp, som du är speciellt glad över?

Jag ser mitt uppdrag bredare än egen lärargrupps intresse. Under åren har jag insett att mitt uppdrag är att se helheten för alla lärares bästa.

De arbetstidsförsök som nu kommer igång är jag oerhört positivt inställd till. Här ser jag det viktigt att även en finlandssvensk enhet skulle komma med så att erfarenheterna kunde delas även svenska skolor emellan.

Genom öppenhet och diskussion kring försöksresultaten får vi insikt i hur framtidens arbetsvillkor kan formas.

3. Vilka är de största och viktigaste förändringarna som berör din lärarbransch?

Jag är orolig över den ökade arbetsbelastningen bland lärare som konstateras i undersökning efter undersökning. Ibland upplever jag att det saknas gränser för lärarnas arbete. För att läraryrket även framöver ska vara ett attraktivt yrke måste den här frågan snarast lösas.

OAJ styrelse 2018-2020

Styrelsen arbetar enligt fullmäktiges riktlinjer och verkställer fullmäktigebeslut. Styrelsen utnämner kommittèer, utskott och arbetsgrupper för att sköta specialfrågor inom olika verksamhetsområden. Styrelsen ansvarar för organisationens ekonomi och personal.

De allmänbildande lärarna representeras i styrelsen av Kirsi ContursiInger DamlinPetri KääriäinenTimo MarkkanenMea NordbergKari NieminenPekka PieskäAnna RenforsJaakko SarmolaJukka SarpilaMarita Savonmäki och Jukka Talvitie.
Yrkeslärarna representeras av  Anna HoffrénJouko KarhunenPäivi Koppanen och Maarit Rahkola.
Barnträdgårdslärarnas representanter är Anitta PakanenAsko Parkkinen och Tanja Rantala.
Universitetsrepresentanten är Santeri Palviainen.
OAJ:s ordförande Olli Luukkainen är styrelseordförande.