Hallitus näyttää kyntensä: Jukka Sarpila –  kissamakille sattuu ja tapahtuu

Jukka Sarpila edustaa hallituksessa yleissivistäviä opettajia. Rehtorina hän iloitsee siitä, että viime neuvottelukierroksella onnistuttiin kohentamaan virka-apulaisrehtorien asemaa. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Paikallisen tason järjestövaikuttamisessa tärkeää on kääriä hihat. Oleellista onkin koettaa vaikuttaa niin virkamiehiin kuin poliitikkoihinkin niin, että heillä on paremmat edellytykset tehdä opetuksen kannalta parempia ratkaisuja ja päätöksiä. OAJ:n hallituksessa ja valtuustossa taas opettajan etua ajetaan laajalla rintamalla toki oma jäsenryhmä eli rehtorit ja luokanopettajat kärkenä.

Mikä eläin olisin? Tässä kohtaa pitäisi tietenkin valita jokin uskottavuutta ja luottamusta herättävä eläin. Valintani on silti uskottavuutenikin uhalla Madagascar -elokuvista tuttu kissamaki. Tuollaisen apinakuninkaan seurassa nimittäin sattuu ja tapahtuu…

2.Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Rehtorien ja koulunjohtajien kohdalla olen iloinen viimeisen sopimuskierroksen johtajien ja rehtorien työaikaan ja palkkaukseen saaduista parannuksista.

Keskeisimpiä olivat minusta uudet hinnoittelutunnukset ja huojennukset. Molemmat vaikuttavat vastaavasti varsinkin virka-apulaisrehtorien palkkaan ja työaikaan. Erityisesti muutokset huomioivat perusopetuksen oppilaitosten koon kasvun vaikutuksia työaikaan ja työmäärään.

Kannustankin tässä kaikkia kuntia palkkaamaan rehtorin tueksi virka-apulaisrehtoreita. Laadukasta johtamista syntyy parhaiten yhdessä tekemällä.

Näiden sopimusmuutosten taustalla on muun muassa OAJ:n pitkäjänteinen koulutuspoliittinen vaikuttaminen, jossa on haluttu korostaa hyvän johtamisen merkitystä niin oppimistuloksiin kuin opettajien hyvinvointiinkin. Eikä tietenkään sovi unohtaa valtuuston linjaamia neuvottelutavoitteita, joissa esimiestyön tärkeys on korostunut mukavasti. Kiitosta on toki hyvä antaa myös OAJ:n neuvottelijoille.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Perusopetuksen keskeisin asia tämän hallituskauden aikana on ehdottomasti vuosityöaikakokeilut.

Koetan tehdä työtä niin OAJ:n hallituksessa, valtuustossa kuin paikallisessakin edunvalvonnassa niin, että kokeiluja saataisiin aikaan. Näin saamme tärkeää tietoa siitä, millainen voisi olla eri opettajaryhmien kannalta oikeudenmukainen ja toimiva työaikamalli. Minusta asiaa tulee katsoa avoimin silmin mahdolliset vaaranpaikat ja riskit tunnistaen.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.