Hallitus näyttää kyntensä: Olli Luukkainen – karhu, voimakas mutta yllättävän nopea

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen johtaa puhetta OAJ:n hallituksessa. Luukkainen haluaa tsempata joukkojaan irtautumaan välillä omasta taustaryhmästään ja ajamaan koko järjestön etua. Tässä sarjassa on esitelty OAJ:n hallitus, jonka valtuusto nimitti toukokuussa. Sarja päättyy.

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana ja hallituksen puheenjohtajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Olen voimakas sparraaja, joka etsii asioista mahdollisimman monia puolia ja niiden pohjalta tasapainoisia ratkaisuja ja päätöksiä. Haen ja rakennan vahvasti verkostoja.

Olisin karhu. Voimakas, mutta yllättävän nopea.

2. Mitkä asiat sujuvat hyvin OAJ:n hallituksen työskentelyssä?

Parasta ovat keskinäinen luottamus ja sille pohjautuva asialähtöinen ja keskusteleva työtapa.

3. Mihin suuntaan haluat puheenjohtajana viedä hallitustyöskentelyä? Mitä voi vielä petrata?

Välillä on hyvä irrottautua omasta taustaryhmästä. Tahdonkin vahvistaa kykyämme kehittää toimintaamme rohkeasti niin, että se ajaa koko järjestön etua. Pragmaattinen, ratkaisuja hakeva toiminta on lopputulokseltaan aina riidan haastamista parempi. Mutta voimaa on uskallettava näyttää ja myös käyttää aiempaa enemmän.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.