Hallitus näyttää kyntensä: Tanja Rantala – kirahvi tarkkailee tilannetta

Tanja Rantala edustaa OAJ:n hallituksessa varhaiskasvatuksen opettajia. Hän toivoo, että varhaiskasvatuksen opettajat saadaan lähitulevaisuudessa yhteisen opetusalan työehtosopimuksen piiriin. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

 

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

En ole miettinyt, mikä eläin olisin, joten etsin netistä Tieteen Kuvalehden Mikä eläin olisit? -testin. Tulokseksi tuli kohdallani kirahvi, sillä niin kuin minäkin, kirahvi on rauhallinen tarkkailija, joka tarpeen tullen toimii ripeästi, on avarakatseinen ja pitää omistaan huolta.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

OAJ on tehnyt viime vuosina yhdessä Lastentarhanopettajaliiton kanssa vahvasti töitä uuden varhaiskasvatuslain aikaansaamiseksi. Kesäkuun lopussa asialle kopsahti nuija eduskunnassa ja laki hyväksyttiin. Se on ehdottomasti hieno asia varhaiskasvatukselle, joka viimeistään lain voimaan tullessa siirtyy kokonaan osaksi opetus- ja koulutusjärjestelmää pois sosiaali- ja terveyspuolelta.

Uusi laki tulee näkymään varhaiskasvatuksessa muun muassa siten, että lapsen edun ensisijaisuus vahvistuu entisestään ja kiusaamisen ehkäisy on kirjoitettu lakiin ensimmäistä kertaa. Varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmasta keskeisimpinä muutoksina laki selkiyttää jo vuosia sitten keskusteluun nostetut tehtäväkuvat ja vastuut sekä henkilöstön nimikkeet.

Tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Lain voimaan tullessa kaikki lastentarhanopettajan tehtävissä työskentelevät ovat jatkossa varhaiskasvatuksen opettajia. Ensimmäiset varhaiskasvatuksen sosionomit valmistuvat vuoden 2023 jälkeen.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Ehdottomasti tärkein varhaiskasvatukseen liittyvä muutos tulevalla hallituskaudella on varhaiskasvatuksen opettajien saaminen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen piiriin pois kunnallisesta virka- ja työehtosopimuksesta. Tämän muutoksen jälkeen myös varhaiskasvatuksen opettajat ovat Opetusalan työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä ja silloin neuvottelupöydässä on vain työnantajan ja Jukon (OAJ:n) edustajat.

KVTEs:n puolella meidän on taisteleva kaikista asioista, kuten palkankorotukset, järjestelyvaraerät ja tekstimuutokset palvelussuhteen ehdoissa myös muiden ammattijärjestöjen kanssa työnantajan lisäksi.

Tälle on nyt mahdollisuus, kun pääsopimuksia tarkastellaan tulevan soteuudistuksen yhteydessä. Asiaa pidetään esillä monilla tasoilla.

Toinen tärkeä asia on uuden varhaiskasvatuslain työstämiseen vaikuttaminen siitä puuttuvien asioiden osalta. Näihin kuuluu esimerkiksi lapsen erityinen tuki, jota tähän uuteen lakiin ei ole kirjattu ollenkaan. On ehdottoman tärkeää, että erityisen tuen asiat tulee kirjattua lakiin, samoin kuin puuttuvat vuorohoidon säädökset.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.