Hallitus näyttää kyntensä: Asko Parkkinen – eteenpäin leijonan päättäväisyydellä

Asko Parkkinen edustaa OAJ:n hallituksessa varhaiskasvatuksen opettajia. Hän toivoo, että heidät saadaan lähitulevaisuudessa yhteisen opetusalan työehtosopimuksen piiriin. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Järjestötoimijana olen erikoistunut sopimusedunvalvontaan. Se vaatii pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta, tavoitteiden asettamista, yhteistoimintaa, yhteistyötä ja kärsivällisyyttä.

Eläimenä olisin horoskooppini mukaisesti ”lempeä leijona” – asioita viedään eteenpäin lempeän päättäväisellä otteella.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Varhaiskasvatuksen merkitys lapsen opinpolun tärkeimpänä vaiheena on lopultakin tunnistettu ja tunnustettu. Myös varhaiskasvatuslakien saattaminen päätökseen ja niihin vaikuttaminen on ollut pitkäjänteistä työtä. Nämä ovat vaatineet päämäärätietoista yhteistyötä ja vaikuttamistoimintaa niin OAJ:lta kuin Lastentarhanopettajaliitoltakin.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien varhaiskasvatuksen opettajien ja päiväkodin johtajien kelpoisuusehdot sekä nimikkeet selkiytyivät 1.9.2018 voimaan tulevan lain myötä. Varhaiskasvatus ei ole enää sosiaalitointa vaan keskeinen osa elinikäistä kasvatus- ja koulutuspolkua.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Tärkein lähiaikana tapahtuva muutos on saada varhaiskasvatuksen opettajat vihdoinkin yhteisen opetusalan työehtosopimuksen piiriin. Siis KVTESistä OVTESsiin!

Kaikkien opetusalalla työskentelevien tulee olla saman työehtosopimuksen piirissä. Tällöin varhaiskasvatuksen opettajien edunvalvonta selkiytyy ja saamme laajemmat ”hartiat” myös palkkausepäkohtien poistamiseen.

Palkkojen nostaminen työn vaativuutta vastaavalle tasolle ei tule hetkessä vaan kuljettavana on pitkä tie – mutta uskon, että niin varhaiskasvatuksen opettajien kuin koko opetusalan palkkojen jälkeenjääneisyys saadaan oikaistua opetusalan yhteistyöllä.

Tavoite on OAJ:n yhteinen ja siihen vaikuttaminen on niin OAJ:n toimiston kuin hallituksenkin yhteistyötä. Pyrin omalta osaltani edistämään sopimusalan siirtoa kaikissa mahdollisissa foorumeissa tuoden tämän asian tärkeyttä ja merkityksellisyyttä esiin.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.