Kuntavaalit: Koulutus tuo työvoimaa

Juttusarja avaa OAJ:n viisi kuntavaalitavoitetta. Tavoite 5: Kunnan elinvoima luodaan kasvatuksella, koulutuksella ja tutkimuksella.

Laadukas ja oikein mitoitettu koulutus on alueellaan kuin hunaja. Se takaa ammattitaitoisen ja korkeasti koulutetun työvoiman riittävyyden niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille, erityisasiantuntija Hannele Louhelainen OAJ:stä sanoo.

Siksi kunnan kannattaa sijoittaa koulutukseen.

Kuntien ja koulutusten järjestäjien kumppanuus edistää tulevaisuusinvestointeja, uutta liiketoimintaa ja asukkaiden hyvinvointia.

– Toiminta on alueen kannalta tuloksellista, jos kunnan kehittämisstrategialla on vahva yhteys korkeakouluihin.

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot tuottavat toimintamalleja, jotka luovat pohjaa alueellisen kasvun ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

Kuntapäättäjien vastuulla onkin huolehtia siitä, että alueilla on houkuttelevia työ- ja opiskelupaikkoja sekä kotimaisille että kansainvälisille osaajille. On hyödyllistä pyrkiä sitouttamaan opiskelijat paikkakunnalle ja saada heidät veronmaksajina kehittämään aluetta.

Kunnan koulutus- ja kulttuuripalveluiden monimuotoisuus lisää osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuuksia. Louhelainen muistuttaakin, että jokaisen kunnan etu on tarjota kansalaisopistokursseja ja taiteen perusopetusta.

Lähelle kuntalaista tuotu matalan kynnyksen toiminta antaa kaikenikäisille mahdollisuuden kasvattaa sivistyksellistä pääomaansa ja edistää hyvinvointiaan.

– Yhteistyö esimerkiksi vanhustyön ja terveystoimen kanssa vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

 

 

 

Arktisuus huomioon

Lapin ammattikorkeakoulu ottaa opetuksessa ja tutkimuksessa huomioon alueen erityispiirteet eli arktiset olosuhteet ja etäisyydet. Ammattikorkealla on paljon kumppanuussopimuksia alueen yritysten kanssa.

Uudistuvan teollisuuden osaamisryhmässä työskentelevä suomen kielen ja viestinnän lehtori Päivi Honka on mukana työryhmässä, joka kehittää Outokummun kanssa opinnäytetyöprosessia.

– Ammattikorkeakoulumme vastaa hyvin alueen kysyntään ja tarjoaa yrityksille tki- ja palveluliiketoimintaa.

Lappi ei pysty työllistämään kaikkia alueella opiskelevia, koska työpaikat eivät riitä. Meri-Lapin alueen teollisuus työllistää kuitenkin valmistuneita hyvin.

– Lapin ammattikorkekoulu järjestää alueella tarvittavaa koulutusta. Näin tuemme ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja alueen asukkaiden hyvinvointia, Honka sanoo.