Kuntavaalit: Toimiva varhaiskasvatus saa kunnan kukoistamaan

Juttusarja avaa OAJ:n viisi kuntavaalitavoitetta. Tavoite 4: Osallistuminen yhteisöön luo hyvinvointia.

Varhaiskasvatukseen osallistuminen vahvistaa lapsen osallisuuden tunnetta. Osallisuuden kannalta vertaisryhmä ja kokemus yhteisöön kuulumisesta ovat keskeisiä. Kunnan kannattaakin tarjota päiväkotipaikka läheltä lapsen kotia.

OAJ:n erityisasiantuntija Minttu Ilveskivi-Hentilän mukaan laadukas varhaiskasvatus on kunnan vetovoimatekijä ja hyvinvoinnin rakentaja.

Huoltajille on tärkeää, että varhaiskasvatus tukee lapsen kehitystä ja oppimista sekä sosiaalisia taitoja. Toiveena on riittävän pienet ryhmät, jotta lapsen yksilöllinen huomioiminen on mahdollista.

Kunnat voivat vahvistaa päiväkotien varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, laatua ja vaikuttavuutta nostamalla henkilöstön osaamistasoa ja palkkaamalla lapsiryhmään kaksi opettajaa. Kuntien on myös huolehdittava sijaisten ja varahenkilöiden riittävyydestä.

Opettajamäärän lisääminen, hyvät työolot ja parempi palkka ovat keinoja houkutella ja sitouttaa varhaiskasvatuksen opettajia kuntaan. Opettajat arvostavat myös mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen laadun ja pedagogiikan kehittämiseen.

Lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen oikea-aikainen tuki tekee osallisuuden tunteen mahdolliseksi.

– Oikeus erityisopettajan antamaan erityisopetukseen pitää turvata, Ilveskivi-Hentilä sanoo.

 

 

 

Kelpoisista pulaa

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja Merja Laitinen työskentelee Espoon Leppävaarassa Postipuun ja Kyyhkyspuiston varhaiskasvatusyksiköissä. Laitinen tietää, että lapsi kehittyy, kasvaa ja oppii parhaiten yhdessä toisten kanssa.

– Perheitä on kannustettava siihen, että lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen.

Espoolaisperheet suhtautuvat myönteisesti varhaiskasvatukseen. Pääkaupunkiseudun kunnissa loppuvuodesta 2020 suoritettuun asiakaskyselyyn vastanneet antoivat Espoolle yleisarvosanaksi 8,9.

Kehitettävää kuitenkin on. Syksyllä 2020 noin 260 vakanssia eli neljännestä opettajatehtävistä hoiti ei-kelpoinen.

Espoo haluaa tehostaa varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien saatavuutta ja sitouttamista.