Oulu torjuu seksuaalirikoksia turvataitokasvatuksella – mukana kaikki koulut ja esiopetusyksiköt

Turvallisten digitaitojen opettelu alkaa ennen kuin ensimmäinen oma kännykkä on kädessä. Ensin on kuitenkin opittava puhumaan tunteista.

Eskarilaisten kanssa puhutaan kehon osista niiden oikeilla nimillä. Uimapukusääntö muistuttaa, mitkä kehon osat kuuluvat vain minulle. Sääntö pätee niin verkossa kuin ruokajonossakin.

Esiopetuksen opettaja Tytti Riihimäki opettaa viisi- ja kuusivuotiaille turvataitoja jo toista vuotta Kastellin monitoimitalon päiväkodissa Oulussa. Syksyn suunnittelussa tunne- ja turvataitotuokiot on merkattu lukujärjestykseen kerran viikossa.

– Ne eivät ole mitään ylimääräistä sälää, vaan tärkeä osa opetussuunnitelmaa, Riihimäki kertoo.

Tunne- ja turvataitotunneilla vahvistetaan lasten tietoja, taitoja ja luottamusta, jotta he pärjäisivät elämässä ja uskaltaisivat kertoa huolistaan turvalliselle aikuiselle.

Tavoitteena on ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa.

 

Oulussa tunne- ja turvataitokasvatus on koko kaupungin juttu. Turvallinen Oulu -hanke alkoi vuonna 2019, ja nyt mallia toteutetaan kaikissa esi- ja perusopetusyksiköissä. Opettajat ovat saaneet siihen koulutusta ja paljon oppimateriaalia.

Tytti Riihimäen mielestä Turvallinen Oulu -hankkeen oppimateriaali on selkeää ja helppokäyttöistä.

Viime lukuvuonna hanketta pilotoitiin useissa eri kouluissa. Oppimateriaalia viilattiin opettajien palautteen pohjalta. Nyt paketti on koulujen ja esiopetuksen käytössä myös valtakunnallisesti.

– Oulussa kaikki opettajat opettavat tunne- ja turvataitoja, ja toimintatavat mietitään yhdessä, hankkeen koordinaattori Arttu Kuivala kertoo.

Koulut saavat päättää, paljonko tunteja on ja miten ne integroidaan esimerkiksi ympäristöoppiin, liikuntaan, uskontoon, äidinkieleen tai laaja-alaiseen osaamiseen.

– Parasta olisi, jos tuntikehyksiin saataisiin lisää tunteja tunne- ja turvataitoihin, Kuivala sanoo.

Kaikkiin Oulun peruskouluihin on nimetty tunne- ja turvataitovastaavat. Koordinointityöstä maksetaan heille tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen tva-korvaus. Suunnittelun ja kouluttautumisen tueksi opettajille on tänä vuonna maksettu myös sijaiskulukorvauksia.

Esiopetuksen opettajat ovat voineet tutustua oppimateriaaliin oman työn suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen varatulla sak-ajalla.

Kuivalan mukaan sitäkin on esitetty, että kaupungissa olisi hankkeen jälkeen tunne- ja turvataitokasvatuksen koordinoinnista vastaava kehittäjäopettaja. Hänelle varattaisiin työaikaa kehittämis- ja koordinointityöhön muutama päivä viikossa.

 

Kun luokanopettaja Sanna Niinivaara aloitti kaveritunnit Ritaharjun koulussa reilut kymmenen vuotta sitten, tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoiteltiin pienemmissä ryhmissä tunti viikossa.

Samalla tunnilla saattoivat olla esimerkiksi ​eskarit, ykköset ja kakkoset tai ykköset ja vitoset miettimässä, miten toimia ryhmässä, miten tulkita toisen tunteita, miten sanoittaa pahaa mieltä tai kertoa onnistumisista.

Nyt vuorovaikutustilanteita on pandemian vuoksi ollut harvakseltaan ja toisaalta lapset ovat somemaailmassa aktiivisemmin, koska yhä nuoremmilla on oma kännykkä. Kyselyjen perusteella lapsia häiritään ja kiusataan entistä enemmän juuri digitaalisessa mediassa.

Sanna Niinivaara opettaa Ritaharjun koulun kakkosluokkalaisille turvallista median käyttöä.

Tunne- ja turvataitovastaavana Niinivaara haluaa varmistaa, että kaikilla lapsilla on keinot selviytyä, jos he kohtaavat hankalia tilanteita netissä tai puhelimen sovelluksissa.

– Selviytymisreppu on pakattava ajoissa, jotta keinot olisivat matkassa aina eivätkä vasta tilanteen tullen. Meidän aikuisten pitää neuvoa, opastaa ja kuunnella lapsia.

Niinivaara korostaa, että sosiaalisen median vaaroista pitää puhua jo varhain lasten ikätason ja kehityksen mukaisesti.

Selviytymisreppu on pakattava ajoissa.

Kakkosluokkalaisten kanssa Niinivaara pohtii oman kehon rajoja esimerkkien kautta. Mitä jos kaikkien rakastama Tanhupallo ilmestyisi luokan ovelle? Ryntäisimmekö heti halaamaan häntä? Miltä Tanhupallosta tuntuisi? Kuka sinua saa halata ja kuinka pitkään?

Minävihkoon piirretään oma turvapaikka. Sinne voi kuvitella itsensä, vaikka olisi kaukanakin.

– Eikä haittaa, jos turvapaikkaharjoitus ei heti onnistu. Tärkeintä on, että opetellaan selviytymiskeinoja ja puhutaan näistä asioista.

 

Tytti Riihimäki muistuttaa, että eskarissa kuuluu kertoa nettimaailman karikoista, koska tässä vaiheessa lapset totuttelevat jo oman kännykän käyttöön. Sitä ennen on kuitenkin opeteltava toisten kunnioittamista ja itsensä arvostamista.

Eskarissa treenataan, miten omia tunteita tunnistetaan, miten niistä puhutaan ja miten toimitaan niin, että kaikilla on hyvä olla. Taitoja syvennetään lasten kehitystason ja ymmärryksen mukaan yhdessä leikkimällä, tekemällä ja juttelemalla. Vähitellen siirrytään digiturvallisuuteen.

Lapset kertovat, keitä ovat omat turvalliset aikuiset, joiden puoleen voi kääntyä, jos esimerkiksi näkee Youtubessa jotain hämmentävää tai pelottavaa.

– On tärkeää, että ikävissäkin tilanteissa lapsi tietää, että hänellä on oikeus sanoa ei, poistua paikalta ja kertoa turvalliselle aikuiselle, Riihimäki sanoo.

 

Rikosten ennaltaehkäisyä

  • Turvallinen Oulu -hanke ennaltaehkäisee alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Hankkeen kirjaukset tunne- ja turvataidoista sisältyvät paikallisiin opetussuunnitelmiin.
  • Tarkoitus on vahvistaa lasten itsetuntoa, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä selviytymistaitoja kiusaamisen, häirinnän ja väkivaltatilanteiden varalle.
  • Digiturvataidoissa harjoitellaan hyvää nettikaveruutta, turvallista median käyttöä, oman yksityisyyden suojaamista, kuvien jakamista sekä netissä tapahtuvien uhkaavien tilanteiden kuten houkuttelun (grooming) ja kiristämisen (sextortion) tunnistamista ja niissä toimimista.
  • Turvallinen Oulu -hanke on voittanut kansallisen Rikoksentorjuntakilpailun. Euroopan laajuinen finaali käydään joulukuussa Sloveniassa.
  • Tunne- ja turvataitokasvatus perustuu THL:n julkaisemaan Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaaliin.

Päivitetty 5.11.2021 klo 9.32: Lisätty tieto, että tunne- ja turvataitokasvatus perustuu THL:n julkaisemaan Tunne- ja turvataitoja lapsille oppimateriaaliin.