Kiitos kiertämään: Keskustelut tsemppaavat

Enni-Mari tarttuu toimeen ja kehittää innolla opetusta. Tutkimukseen liittyvät keskustelut ovat avartavia ja inspiroivia.”

Näillä sanoilla yliopistonlehtori Outi Ylitapio-Mäntylä kiittää kollegaansa, yliopisto-opettajaa Enni-Mari Ylikörkköä. Ylikörkön Oulun yliopistossa tekeillä oleva väitöskirjatutkimus käsittelee lapsen osallisuutta varhaiskasvatuksen arjessa.

 

Enni-Mari Ylikörkkö painottaa opetuksen kehittämisen olevan yhteistyötä.

Kokeilen mielelläni työssäni uusia asioita ja olen kiinnostunut opiskelijoiden kokemuksista. Kerään palautetta opetuksen sisällöistä ja menetelmistä. Tykkään työryhmätyöskentelystä ja erilaisten tapahtumien organisoimisesta.

Jatkuva opetussuunnitelmatyö on mielekästä. Yhteiskunta muuttuu, siksi koulutuksenkin on kehityttävä.

Meidän tulee tarjota tuleville varhaiskasvatuksen asiantuntijoille vahva pedagoginen ja tieteellinen pohja. Pidän siitä, että pystyn kehittämään varhaiskasvatuksen käytänteitä.

Tutkimusryhmässämme olemme vastavuoroisesti kiinnostuneita toistemme tutkimustyöstä. Olen saanut valtavasti tsemppausta sekä neuvoja. Pelkät kuuntelevat korvat ovat olleet ajoittain se, jota olen tarvinnut oman tutkimukseni etenemiselle.

 

Tehdään tulevaisuuksia

  • OAJ nostaa kampanjalla esiin opettajuuden merkitystä ja arvostusta.
  • Kampanjan juttusarjassa kiitoksen vastaanottanut opettaja lähettää oman kehuviestinsä valitsemalleen kollegalle.

tehdääntulevaisuuksia.fi