Kiitos kiertämään: Asiakastyöt opettavat

Mikko Kuri kollegoineen on luonut media-alalle pedagogisesti toimivan kokonaisuuden, joka huomioi erilaiset oppijat.”

Näillä sanoilla OAJ:n hallituksen jäsen, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian erityisestä tuesta vastaava opettaja Maarit Rahkola kiittää työtoveriaan Mikko Kuria, joka työskentelee media-alan lehtorina Luksian Lohjan toimipisteessä.

 

Luksian ammatillisen koulutuksen mediaopetus toimii Mikko Kurin mukaan kuin yritys.

Teemme opiskelijoiden kanssa vuosittain satakunta projektia sekä Luksian sisäisinä että ulkoisina asiakastöinä. Projektien tarkoitus on ammatillisten taitojen lisäksi opettaa yleisiä työelämätaitoja: yhteistyötä, tunnollisuutta, kärsivällisyyttä, itsenäistä tiedonhankintaa sekä aikataulujen noudattamista.

Meillä on noin 60 opiskelijaa. Tieto opiskelijoiden tilanteesta ja oppimistavoista siirtyy sujuvasti opettajien välillä. Luokkien ovet ovat aina auki, ja me opettajat kierrämme eri projekteissa työskentelevien opiskelijoiden luona antamassa palautetta.

Opiskelijat saavat paljon pienryhmäopetusta. Pidämme lyhyitä opetustuokioita projektikohtaisten pienryhmien kanssa pitkin viikkoa aina tarpeen mukaan. Perjantaisin meillä on Teamsissa työpajoja, jotka on todettu hyväksi tavaksi ohjelmisto- ja teoriaopetuksessa.

 

Tehdään tulevaisuuksia

  • OAJ nostaa kampanjallaan esiin opettajuuden merkitystä.
  • Pyysimme muutamia OAJ:n hallituksen jäseniä ja muita järjestöaktiiveja valitsemaan omalta alueeltaan ja omasta opettajaryhmästään kollegan, jolle he haluavat lähettää kiitoksensa.