Kiitos kiertämään: Koko työyhteisön tuki

Marko on innovatiivisia oppitunteja pitävä ja kollegoita tukeva työpaikan ilmapiirin kohottaja, joka huomioi kaikki työyhteisön jäsenet.”

Näin kiittää Orimattilan opettajien paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Satu Varama työtoveriaan Marko Monosta, joka opettaa matemaattisia aineita Orimattilan yhteiskoulussa.

 

Marko Mononen huolehtii koulunsa etäopetusjärjestelyistä.

Tutoropettajana autan muita opettajia kaikessa, mikä liittyy tietotekniikkaan ja sen käyttöön opetuksessa. Toimin myös oppilaskunnan ja oppilasagenttien ohjaajana.

Haluan edesauttaa oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun arkeen. Ohjaaminen tuo myös mukavaa vaihtelua omaan koulutyöhöni.

Tavoitteeni on olla innostava ja monipuolinen opettaja. Työssäni parasta on vaihtelevuus.

Työyhteisössä pyrin olemaan luotettava ja toisia rohkaiseva työtoveri.

Minua kiinnostaa myös yhdistystoiminta upeiden kollegoiden kanssa. Olin pitkään Maol Päijät-Hämeen hallituksen jäsen, mutta nyt pidän taukoa koronan ja oman elämän ruuhkavuosien takia.

 

Tehdään tulevaisuuksia

  • OAJ nostaa kampanjallaan esiin opettajuuden merkitystä ja arvostusta.
  • Pyysimme muutamia OAJ:n hallituksen jäseniä ja muita järjestöaktiiveja valitsemaan omalta alueeltaan ja omasta opettajaryhmästään kollegan, jolle he haluavat lähettää kiitoksensa.