Kiitos kiertämään: Yhdessä tekeminen kannattelee Nooraa

”Noora on oppilaita ja opettajia innostava musiikinopettaja, joka on mukana koulun kehittämisessä ja monenlaisissa projekteissa.”

OAJ:n hallituksen jäsen Kirsi Contursi kiittää musiikinopettaja Noora Vuorenmaata yllä olevilla sanoilla. Vuorenmaa opettaa Hyvinkäällä Puolimatkan koulussa luokkia 4–9 ja Pohjoispuiston koulussa musiikkiluokkia 7–9.

 

Noora Vuorenmaa tähdentää, että kaikki hänen aikaansaannoksensa ovat yhteistyön tulosta.

Kun työstä on tullut harrastus, on vaikea nähdä, missä kohtaa työ loppuu ja harrastus alkaa. Peruskoulussa opettamisen lisäksi opetan ukulelensoittoa Rocktehdas Hyvinkäällä ja olen toinen musiikkiopiston nuorisokuoron johtajista.

Koulutyössä innostun helposti moneen, kuten #uuttakoulua-hankkeeseen ja yhteistyöhön Mieli-yhdistyksen kanssa. Olen myös yksi oppilaskunnan vetäjistä.

Vaikka esiintymisistä tulee paljon kiitosta, luokkahuoneissa tapahtuvat arkiset asiat ovat niitä suurimpia. Tavoittelen työssäni ennen kaikkea oppilaiden kohtaamista sekä yhdessä tekemistä.

Kaikki, mitä olen aikaansaanut, on tulosta energiasta oppilaiden, Hyvinkään musiikkiväen, vanhempainyhdistyksen aktiivien, opettajaystävien ja kollegoiden kanssa.

Alamme tarvitsema arvostusteko olisi ryhmäkokojen pienentäminen.

 

Tehdään tulevaisuuksia

  • OAJ nostaa kampanjallaan esiin opettajuuden merkitystä ja arvostusta.
  • Pyysimme yhdeksää OAJ:n hallituksen jäsentä valitsemaan omalta alueeltaan ja omasta opettajaryhmästään kollegan, jolle he haluavat lähettää kiitoksensa.