Lukijan mielipide: Tavoitteena uusi työaikasuunnittelun malli

Ammattikorkeakoulujen lehtoreista on tullut innovaattoreita, hanketyöntekijöitä, suunnittelijoita ja kirjaajia. Tutkintoja tuotetaan yhä enemmän yhä pienemmillä resursseilla.

Hanketyö tarjoaa aikaa oman työn kehittämiseen ja innostumiseen. Samalla se vie resursseja opetustyöstä ja välillä sekoittaa sekä lehtorin mielenrauhan että kalenterin.

Lehtoreiden työaikaa ja sen kohdentumista määrittelee työaikasuunnitelma. Niin suunnitelmalla kuin sen valmisteluprosessillakin on merkittävä yhteys lehtoreiden työhyvinvointiin.

 

Muuttunut työ haastaa vanhat mallit ja työaikasuunnittelun. Miten jaetaan työtä, kun aikaa ei riitä kaikkeen? Tarvitaan kriittistä pohdintaa: mikä on olennaista ja mitä voidaan jättää tekemättä.

Resurssit riittämään -hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on ollut kehittää Diakin ja muidenkin korkeakoulujen hyödynnettäväksi uusi työaikasuunnittelun malli. Hanke saa rahoitusta OAJ:n työhyvinvointirahastosta.

Mallin perusjako keskittyy kolmeen haastavimpaan kärkeen lehtorin työssä: ruuhkahuippujen tunnistus ja tasoitus, pientiimien hyödyntäminen sekä työajan kokonaisuuden ymmärtäminen.

Työyhteisön voima on sitoutuneessa henkilöstössä.

Koulutustiimit pohtivat työaikasuunnittelunsa kehittämistarpeita valmentaja Merja Takamäen ja Valmennustrion kanssa.

Tiimit valitsivat itselleen yhden kehittämishaasteen keväällä 2022. Kehittämisen tueksi kokeiltiin erilaisia työkaluja. Kehittämishaasteita ratkotaan loppuvuoden ajan.

Valmennukset ja yhteisöllisyyttä kehittävät Smooth Team -simulaatiot ovat toimineet tiimien tukena. Tuloksia on jaettu Howspace-verkkoalustalla sekä hankkeen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Työyhteisön voima on sitoutuneessa henkilöstössä ja yhteisöllisyydessä. Resurssit riittämään -hanke ei olisi voinut osua parempaan ajankohtaan. Hanke on tukenut työyhteisön hyvinvointia sekä työn kehittämistä haastavana aikana.

 

Ulla Niittyinperä, tulkkauksen lehtori

Taina Heino, sosiaalialan lehtori

 

Haluatko kirjoittaa Opettaja-lehden Tätä mieltä -palstalle? Ohjeet löydät täältä.