Lukijan kysymys: Missä menevät luokanvalvojan vastuun rajat?

Olen seiskaluokan luokanvalvoja. Luokassani on muutamia oppilaita, joiden toimintaan en voi luottaa.

Oppilaat myöhästyvät tunneilta, poistuvat luvatta kesken tunnin tai eivät mene tunnille ollenkaan. He poistuvat koulualueelta välitunneilla, lähtevät kesken päivän koululta. He ovat missä sattuu valvonnasta ja ohjeista huolimatta. Mitä jos heille sattuu jotain vakavaa koulupäivän aikana? Kuka on juridisessa vastuussa?

 

Olemme kokoustaneet huoltajien, oppilashuollon ja rehtorin kanssa oppilaiden holtittomasta koulukäyttäytymisestä, mutta oppilaat ovat yhä valvontaluokassani. Missä menee luokanvalvojan vastuun rajat? Omia oppitunteja minulla on vain kolme viikossa luokkani oppilaille. Olenko silti juridisessa vastuussa valvontaluokkani oppilaista koko heidän koulupäivänsä ajan?

Luokanvalvoja

 

OAJ vastaa

Seitsemäsluokkalainen ymmärtää, mikä on koulupäivä sekä lakisääteisen velvollisuutensa osallistua oppitunneille ja käyttäytyä järjestyssääntöjen sekä opettajan määräysten mukaan.

Jos oppilas säännöistä piittaamatta poistuu kesken koulupäivän, ei luokanvalvoja ole vastuussa. Luokanvalvoja ja opettaja ovat vastuussa oppilaista, jotka ovat hänen oppitunnillaan ja näin määrätty hänen vastuulleen.

Opettajan tehtävä on ilmoittaa huoltajalle oppilaan poissaolo. Huoltajille ja oppilaalle on hyvä kertoa, ettei koulu näissä tilanteissa ole vastuussa oppilaasta eikä hänen teoistaan. Oikeus ratkaisee vastuut, jos esimerkiksi oppilaalle sattuu jotakin ja asia viedään oikeuteen.

Kuten kirjoittaja on yrittänyt, oppilas pitäisi motivoida käymään koulua. Tässä tukena voivat toimia esimerkiksi ryhmäyttäminen ja tukioppilaat.

 

Nina Lahtinen
koulutuspolitiikan johtaja