Lukijan mielipide: Eriarvoisuutta ei pysäytetä pelkällä rahalla

Vaalien alla kaikki puolueet ovat kilpaa korostaneet koulutuksen tärkeyttä, resursseja ja työrauhaa.

Vaalien jälkeen, kun hallitusohjelmaa aletaan sorvaamaan, lupaukset on syytä muistaa.

Kuntakohtaiset erot ryhmäkokojen, resurssien, koulurakennusten kunnon ja erityisesti poliittisen asenneilmapiirin kohdalla ovat merkittävät.

Valtion on varmistettava laatu lapsen ja nuoren polussa varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle ja mahdollisiin jatko-opintoihin.

Laadukkaalla kasvatuksella ja opetuksella tasoitetaan eriarvoisuutta parhaiten, ja samalla tehdään hyvää ennakoivaa työtä mielenterveyttä vahvistaen.

Vaatimuksia, tavoitteita ja aihealueita on lisätty niin paljon, etteivät oppitunnit tahdo riittää.

Laatu ei synny itsestään, vaan se tarvitsee pätevän ja työstään innostuneen opettajan, asianmukaisen työskentely-ympäristön ja sopivan ryhmäkoon.

Oppiminen ja hyvä vuorovaikutus on palkitsevaa ja paras ratkaisu saada OAJ:n peräänkuuluttama ”pohja kuntoon”.

Työrauha oppimiselle tarkoittaa mielestäni sitä, että perustyöhön luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen harjoitteluun on riittävästi aikaa.

Muut runsaat vaatimukset koululle, kuten tunnetaidot ja digiosaaminen, ovat tärkeitä ja osittain lukujärjestykseen upotettavissa, mutta nyt erilaisia vaatimuksia, tavoitteita ja aihealueita on lisätty niin paljon, etteivät oppitunnit tahdo riittää.

 

Opettajien jaksamisen kannalta oleellista olisi keventää ja selkiyttää lomakeviidakkoa ja Wilma-viestintää sekä panostaa yhdessä tekemiseen.

Yhteistyö kotien kanssa on avainasemassa, ja oppimistulosten kannalta perheen positiivinen asenne koulutyöhön on huomattavasti tärkeämpi kuin sosioekonominen asema.

Oppiminen ja osaaminen kunniaan!

 

Riikka Huotari,
erityisluokanopettaja eduskuntavaaliehdokas (kok.)
Sotkamo