Li Andersson: Inkluusio ei ole kirosana

Vanha tuttu inkluusiokeskustelu on taas herännyt.

On ymmärrettävää, että osa haikailee entisten käytäntöjen pariin, jolloin tukea tarvitsevat oppijat eriytettiin omille luokilleen tai jopa omiin kouluihinsa. Nykyisen periaatteen mukaan tukea tarvitseva on oikeutettu saamaan sitä lähikoulussaan.

Ongelma ei kuitenkaan ole periaate itsessään, vaan miten inkluusiota on toteutettu: säästökeinona ja vajavaisilla resursseilla. Siksi on tärkeää painottaa, mistä tässä kaikessa tulisi aina olla kyse: lapsen edusta.

 

Eri oppijoille sopivat erilaiset ratkaisut. On monia tukea tarvitsevia oppilaita, joiden oppimistulokset ovat parantuneet yleisopetuksen ryhmässä.

Toisaalta monet tukea tarvitsevat, erityisesti neuroepätyypilliset lapset, voivat kokea suuremmat ryhmät liian hälyisiksi ja hyötyisivät suuresti pienryhmäopetuksesta. Keskeistä on, että eri tuen tapoja toteutetaan riittävästi resursoiden.

Uuden vaalikauden tärkein koulutuspoliittinen tehtävä on oppimisen tuen uudistus.

Seuraavan vaalikauden tärkein koulutuspoliittinen tehtävä on mielestäni oppimisen tuen uudistaminen.

On selvää, ettei nykyisellä tavalla voi jatkaa. Oppilaat, opettajat ja vanhemmat ovat väsyneitä. Suurin ongelma nykyisessä järjestelmässä on, ettei kuntien budjetointia ja resurssien kohdentumista ohjata oppimisen tukeen.

Uudistamistyön aloittamiseksi asetin asiantuntijaryhmän arvioimaan vaikuttavimpia kehittämiskeinoja. Ryhmä antaa pian raportin.

Jo ennen sen valmistumista on mielestäni selvää, että onnistunut uudistaminen lähtee riittävistä resursseista. Tyhjästä on paha nyhjäistä.

 

Meidän on kohdennettava oppimisen tuelle rahaa ja samalla varmistettava, että raha käytetään juuri tähän. Ei voi olla niin, että esimerkiksi koulurakennuksien vuokramenojen kasvu johtaa kunnissa oppimisen tuesta leikkaamiseen.

Toivon asiantuntijaryhmän raportin toimivan työkaluna jokaiselle puolueelle kevään vaalikeskusteluissa ja lopulta myös hallitusneuvotteluissa. Oppimisen tuen uudistaminen ansaitsee olla keskustelujen keskiössä. On aika siirtyä ongelmista aitoihin ratkaisuihin.

 

Opetusministeri Li Anderssonin mielestä peruskoulu on hyvinvointivaltion kivijalka.