Lomautukset ovat vastoin korona-avustuksen henkeä – ministeriö voi periä tuen takaisin

Opetusministeriö voi periä korona-avustuksen takaisin, jos kunnan henkilöstölomautukset vaikuttavat avustuksella rahoitettuihin toimintoihin.

Korona-avustusta saaneista kunnista 18:ssa on päätetty lomauttaa opettajia syyslukukaudella ja 15:ssä käydään edelleen yt-neuvotteluja.

Poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnetyn valtionavustuksen ehtona on, että kunta palauttaa rahoituksen, jos lomautukset vaikuttavat avustuksella rahoitettaviin toimintoihin.

Mutta entä jos lomautukset kohdennetaan toisaalle ja rahoitus toisaalle?

Opetusministeri Li Anderssonin mielestä lomautusten tekeminen myös muissa kuin suoraan avustuksen kohteena olevissa toiminnoissa olisi myönnetyn avustuksen hengen vastaista.

– Korona-avustusten tarkoitus on varmistaa, että oppimisessa syntyneet aukot saadaan paikattua ja lapset ja nuoret saavat tarvitsemansa oppimisen tuen, Andersson toteaa sähköpostitse antamassaan kommentissa.

 

Kuntien on tehtävä selvitys käytetystä avustuksesta viimeistään ensi vuoden lokakuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa rahoituksen käyttöä ja toiminnan tuloksellisuutta.

– Mikäli seurannassa käy ilmi, että valtionavustuksen saaja on menetellyt hakuehtojen vastaisesti, ryhdytään tarvittaviin toimiin, Andersson muistuttaa.

Tämä voi tilanteesta riippuen tarkoittaa jopa avustuksen perimistä takaisin.

Ministeriön varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osastolta kerrotaan, että ministeriö selvittää korona-avustusta saaneiden kuntien lomautussuunnitelmia sekä suunniteltujen lomautusten ajankohtaa ja arvioi, vaikuttavatko lomautukset avustuksen takaisinperintään.

Ministeri painottaa, että nyt ei ole oikea aika lomauttaa opetushenkilöstöä.

– Vaikeassakin taloustilanteessa on todella tärkeää muistaa, että panostukset osaamiseen ja lasten hyvinvointiin kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

 

OAJ:ssä lomautusten kohdentaminen nähdään kikkailuksi. Järjestö on keskustellut asiasta sekä korkeimman poliittisen johdon kanssa että vaikuttanut kunnissa pääluottamusmiesten ja paikallisyhdistysten kautta.

– Olemme myös käyneet julkista keskustelua ja pitäneet esillä lomautuksia tehneiden kuntien nimiä, puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Hän haluaa erityisesti kiittää niitä kuntia, jotka ovat yt-menettelynsä päätteeksi päättäneet olla lomauttamatta, irtisanomatta ja osa-aikaistamatta opetus- ja kasvatushenkilöstöä, sekä niitä, jotka päättivät lomautuksista, mutta peruivat ne myöhemmin.