Li Andersson: Nyt ratkaistaan koronan varjon pituus

Pandemia vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arkeen yhä hyvin konkreettisesti.

Epidemiatilanne vaihtelee alueittain, mutta monin paikoin sekä henkilöstön että oppilaiden sairauspoissaolot näkyvät jatkuvina poikkeusjärjestelyinä. Erityisen vaikeaa on ollut varhaiskasvatuksessa, jossa henkilöstötilanne oli hankala jo ennen pandemiaa.

Paikallisten opetuksen järjestäjien on mahdollista käyttää etäopetusta työkaluna, mikäli se on epidemiatilanteen takia välttämätöntä, mutta valtakunnallisesti Suomessa on muun Euroopan tavoin haluttu pitää koulut auki.

THL, monet tartuntatautilääkärit ja lastenpsykiatrit sekä lastenlääkärit ovat pitäneet esillä lähiopetuksen merkitystä lapsille ja perheille.

Alkuvuoden epidemia-aallossa lähiopetus jatkui myös lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tammikuun jälkeen korkeakoulutkin saivat palata lähiopetukseen.

Mutta huolta on myös toisen asteen ja korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista. Monet ovat joutuneet suorittamaan kahtena viime vuonna suuren osan opinnoistaan etänä, ja ahdistus ja psyykkinen pahoinvointi ovat lisääntyneet selvästi.

Hyvinvoinnin on oltava koulutus- ja sivistyspolitiikan keskiössä.

Hyvinvoinnin on oltava koulutus- ja sivistyspolitiikan keskiössä tulevien vuosien aikana.

Koronasta uhkaa tulla pitkä varjo niin lasten ja opiskelijoiden kuin varhaiskasvatus- ja opetusalan työntekijöidenkin hyvinvointiin. Työntekijöille ja rehtoreille pandemia-aikana tehdyissä kyselyissä on noussut selvästi esiin työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia.

Vain hyvinvoiva lapsi voi oppia, ja vain hyvinvoiva opettaja pystyy keskittymään täysipainoisesti opettamiseen. Tulevien vuosien tärkeimmät koulutuspoliittiset päätökset ratkaisevat, minkälaisen varjon koronapandemia suomalaiseen yhteiskuntaan lopulta jättää.

Työ hyvinvointi- ja oppimisvaurioiden paikkaamiseksi jatkuu pitkälle yli nykyisen hallituskauden.

 

Opetusministeri Li Anderssonin mielestä peruskoulu on hyvinvointivaltion kivijalka.

Lue samasta aiheesta