OAJ toimii: Tutkijat ja opettajat samassa veneessä

On viisaampaa tehdä yhteistyötä kuin päällekkäistä työtä, tuumaavat Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Johanna Moisio ja OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka.

Korona on pistänyt yliopistojen henkilöstön koville. Tieteentekijät ja OAJ tapaavat parhaillaan yliopistojen johtoa, ja keskustelevat keinoista jaksamisen parantamiseksi.

– Tämä on vaikuttavampaa kuin se, että molemmat liitot kävisivät rehtoreiden puheilla vuorotellen, koulutusjohtaja Heljä Misukka OAJ:stä sanoo.

Tieteentekijöiden liiton ja OAJ:n vuonna 2019 alkanut yhteistyö on tarkoittanut esimerkiksi yhteisiä luottamusmieskoulutuksia, budjettikannanottoja ja seminaareja.

Yliopistoissa työskentelevät OAJ:n jäsenet kuuluvat Yliopistojen opetusalan liittoon YLL:iin. Tieteentekijöiden liiton jäsenet ovat enimmäkseen tutkijoita. Monet tutkijat kuitenkin myös opettavat, ja opettajat tutkivat.

 

Johanna Moision mielestä OAJ ja Tieteentekijät eivät ole kilpailijoita vaan toisiaan täydentäviä järjestöjä.

Tieteentekijöille yhteistyö on tarkoittanut entistä laajempia näkökulmia sekä uusia pelipaikkoja Akava-yhteisössä.

– Yhteistyö on lisännyt liittomme asiantuntemusta ja laaja-alaisuutta, ja tämän avulla pystymme palvelemaan jäseniämme entistä paremmin, Moisio toteaa.

Yhdessä liitot ovat saaneet lisää painoarvoa korkeakoulupoliittiseen vaikuttamistyöhön.

Kun korona hellittää otettaan, tavoitteena on, että yhdistysten väki tutustuisi toisiinsa paremmin myös paikallisesti.