Hallitus näyttää kyntensä: Timo Markkanen ­– merikotka näkee kokonaisuuden

Timo Markkanen edustaa OAJ:n hallituksessa yleissivistäviä opettajia. Työskentely OAJ:n valtuustossa on laajentanut perspektiiviä oman ammattiryhmän ulkopuolelle. Esittelemme tässä sarjassa OAJ:n  hallituksen, jonka valtuusto nimitti toukokuussa.

1. Kuvaile itseäsi järjestövaikuttajana. Mikä eläin olisit ja miksi?

Kotkasta kotoisin olevana ja merellä paljon viihtyvänä vastaan merikotka. Ylhäältä katsellessa (valtuusto ja hallitus) kokonaisuus hahmottuu selkeämmin. Paikallistasolla aika moni toimija näkee luonnollisesti opettajuuden lähinnä oman ammattiryhmänsä perspektiivistä. Tässä suhteessa valtuustotyöskentely on laajentanut näkökulmaa merkittävästi. Toinen asia on, että pitkään toiminnassa mukana olleena muistaa joidenkin asioiden taustoja ja sitä kautta on mahdollisuus ymmärtää tehtyjä ratkaisuja eri lailla kuin nuoremmilla kollegoilla, jotka eivät näitä taustoja kenties niin hyvin tunne.

2. Mistä OAJ:n viime vuosien aikaansaannoksesta oman jäsenryhmäsi kohdalla olet erityisen iloinen?

Yleissivistävällä puolella on viime aikoina tässä mielessä ollut suhteellisen tasaista verrattuna moniin muihin opettajaryhmiin. Viime kevään sopimusneuvotteluja on mielestäni pidettävä onnistuneina ja kyllähän kilpailukykysopimusta, niin karvaalta kuin sen ehdot joskus maistuvatkin, on pidettävä jonkinlaisena torjuntavoittona. Näistä kuuluu osaltaan iso kiitos OAJ:n toimiston neuvottelijoille. Luokanopettajan vinkkelistä katsottuna luokanvalvojakorvauksen ulottaminen kuudennen luokan opettajille on ollut tärkeä edistysaskel, mutta tästä on jo aikaa. Tämä pitäisi ilman muuta saada ulotettua kaikille luokanopettajille. He, jos ketkä luokanvalvojan työtä käytännössä joutuvat tekemään. Tutoropettajuus on hyvä asia ja hyvää on myös se, että vuosityöaikakokeilutkin tuntuvat vihdoin etenevän. Meidän on pakko yrittää kehittää palkkausjärjestelmäämme ja nämä kokeilut ovat yksi askel. Katsotaan, mitä ne tuovat tullessaan.

3. Mikä on tärkein omaa opetusalaasi koskeva muutos, jonka haluat saada hallituskaudellasi aikaan?

Opetuksen ja sivistyksen arvo on palautettava ja järjettömät säästötoimenpiteet on saatava loppumaan. Päätöksenteossa opettajien ääni pitää saada paremmin kuuluville. Opettajat nämä asiat kyllä ymmärtävät, mutta miten saada poliittiset päättäjät katsomaan hieman pidemmälle eteenpäin. Varsinkin viime aikoina on menty vahvasti elinkeinoelämän etu edellä. Näistä asioista täytyy pitää ääntä kaikilla mahdollisilla foorumeilla. Opetuksen laadun säilyttäminen vaatii sitä, että siihen panostetaan myös taloudellisesti. Nämä ovat arvovalintoja.

Tämä on OAJ:n hallitus

Hallituskausi on kaksivuotinen. Hallitus toimii valtuuston linjauksien mukaisesti ja toimeenpanee valtuuston päätökset. Hallitus asettaa asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. Hallitus vastaa järjestön taloudesta ja henkilöstöstä.

Yleissivistäviä opettajia hallituksessa edustavat Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki sekä Jukka Talvitie.

Ammatillisten opettajien hallitusryhmään kuuluvat Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen ja Maarit Rahkola.

Varhaiskasvatuksen opettajia edustavat Anitta Pakanen, Asko Parkkinen ja Tanja Rantala.

Yliopistonlehtoreiden joukosta hallitukseen valittiin Santeri Palviainen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen. Valtuuston kaikilla kolmella puheenjohtajalla, Tiina Karjalaisella, Ulla Kangasniemellä ja Katja Järvisellä, on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.