Digitaaliset urataidot haltuun

Toni Leanderin sosionomiopiskelijat treenaavat Someta duuniin -aineistoilla digitaitojaan työnhakua ja urasuunnittelua sekä tulevia asiakaskohtaamisia varten.

Sosiaalityössä asiakas kohdataan yhä useammin myös verkkoalustoilla. On chattipalveluja, Tukinettiä, Facebookia, Twitteriä, Linkediniä ja sähköisiä lomakkeita.

– Sosiaalialan opiskelijatkin tarvitsevat monipuolisia digitaitoja, tulevia sosionomeja opettava lehtori Toni Leander Tampereen ammattikorkeakoulusta sanoo.

Hän on ollut mukana neljän korkeakoulun yhteisesti toteuttamassa Someta duuniin -hankkeessa sosiaalialan koulutuksen asiantuntijana.

Someta duuniin Mooc-verkkokurssilla opiskelijat tutustuvat työmarkkinoihin, pohtivat osaamistaan ja tavoitteitaan sekä opettelevat verkostoitumista ja verkossa profiloitumista.

Hankkeessa on tuotettu verkko-opas opettajille ja ohjaajille sekä runsaasti Youtube-videoita ja blogikirjoituksia opiskelijoiden käyttöön.

Leanderin opiskelijat ovat saaneet koulutusta sähköisen portfolion hyödyntämiseen ja päässeet testaamaan virtuaalista kohtaamista opettajan ja alumnien kanssa.

Hyvän palautteen perusteella Leander suosittelee aineistoja muillekin opettajille.

– Niitä on helppo käyttää ja kokonaisuus on visuaalisesti hyvä, selkeä ja johdonmukainen.

Leanderin oma kynnys käyttää digialustoja on madaltunut, osin hankkeen ansiosta.

– Uskallan aiempaa helpommin kokeilla digityökaluja osana opetusta, ja työhöni kuuluu aiempaa enemmän verkko-opetusta ja vuorovaikutteisuutta.

Ura verkosta?

  • Sometaduuniin.fi:ssä opiskelijat perehtyvät digitaalisiin urataitoihin, urasuunnitteluun ja työnhakuun. Korkeakoulujen käyttöön kehitetyt aineistot soveltuvat muillekin koulutusasteille.
  • Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu kumppaneinaan Lapin amk ja Laurea sekä Itä-Suomen yliopisto.
  • Euroopan sosiaalirahasto on rahoittanut hanketta 2016–2019.