Lukijan mielipide: Vuoden työstä vuoden palkka

Tänäkin kesänä sain korjata harhaluuloja ja kateutta opettajien kesälomista.

En suinkaan ollut lomalla vaan työttömänä. Sama koskee monia määräaikaisia opettajia. Toki olen minäkin joskus ollut palkallisella kesälomalla – ansaitulla sellaisella.

 

Kunnallisella puolella työsuhteeni solmittiin erikseen syys- ja kevätlukukaudeksi, vaikka tiedossa luultavasti oli sijaistarpeen jatkuminen koko lukuvuonna.

Minusta on alkanut tuntua, että määräaikaiset opettajat nähdään tuotteina, joita käytetään vain paikkaamaan oppitunteja. Samalla palaa loppuun opettajan into tehdä työtään.

 

On väärin, että kunnat voivat edelleen ottaa luokanopettajia määräaikaisuuksiin vain lukuvuoden ajaksi. Tällaisia määräaikaisuuksia tekevät saavat samasta työstä kaksi kuukautta vähemmän palkkaa kuin ne, joilla on kesäloma.

Määräaikaiselle neuvotellun lomakorvauksen lähes menettääkin jo kevään kouluarkeen sijoittuviin vapaapäiviin.

Mielestäni olisi oikein, että määräaikaisuudet tehdään jatkossa aina vuoden mittaisiksi. Tämä pitäisi kirjata työehtosopimukseen.

Kouluissa olisi vuoden aikana tarjota töitä monen pysyvän sijaisen verran. Työn tekevät nyt ohjaajat, avustajat, muut opettajat, eläkeläiset, pätkätyöläiset ja opiskelijat. Tämä kuulemma tulee halvemmaksi.

Tosin säästön hintana näyttäisi olevan jatkuvat työntekijöiden sairauslomat ja oppilaiden tuen tarpeen kasvu.

 

Muutosta määräaikaisuuksiin

Julkaisemme tekstin poikkeuksellisesti nimimerkillä.

 

OAJ vastaa:

Otat esiin tärkeän epäkohdan, jota OAJ on yrittänyt ratkoa myös lakiteitse. EU-tuomioistuin ei kuitenkaan ottanut asiaa käsittelyyn, ja muut tuomioistuimet ovat todenneet, että käytäntö ei ole lainvastainen. Nyt OAJ yrittää kohentaa määräaikaisten asemaa paikallisissa neuvotteluissa ja työehtosopimusneuvotteluissa. Maalissa ei olla.

 

OAJ:n mielestä vuoden työstä on maksettava vuoden palkka. Määräaikaisuuden tavallisin syy on sijaisuus. Vakituinen viranhaltija voi OVTES:n mukaan tietyissä tapauksissa palata töihin kesäkeskeytyksen ajaksi, jolloin määräaikainen työ yleensä päättyy.

Ongelmat koskevat erityisesti yleissivistävän koulun määräaikaisia opettajia. Toistaiseksi työnantaja on tarjonnut ratkaisuja, jotka olisivat heikentäneet muiden opettajien palkkausta ja työaikaa.

Työsuhteen alkamis- ja päättämisajankohdista ei voida sopia työehtosopimuksissa, vaan ne kuuluvat työnantajan päätösvaltaan. OAJ:n tavoitteena onkin saada aikaan paikallisia sopimuksia määräaikaisten opettajien palkaamisesta koko vuodeksi.

Haluamme myös saada OVTES:iin oikeudenmukaiset määräykset määräaikaisten opettajien palvelussuhteen ehdoista. Määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvaus ei kompensoi kesäajan palkkausta tarpeeksi.

 

Petri Lindroos

neuvottelujohtaja