Katarina Murto: Vaikuttamisen ytimessä kehysriihi ja työmarkkinauudistukset

Maan hallituksella on kehysriihessä merkittävä sopeutustavoite. OAJ:n vahva viesti on, että koulutuksesta ei ole varaa leikata, ei mistään koulutusmuodosta. Valtionosuuksien leikkaus on kompensoitava kunnille täysimääräisesti.

Aikuiskoulutustuen korvaavan mallin rahoituksesta on päätettävä kehysriihessä. Lisäksi pitää varmistaa, että opetusalalla voi jatkossakin jatkokouluttautua tuen avulla.

Lainarahalla ja työnantajien rahoituksella jatkokouluttautuminen on utopiaa. Tällä tavalla esimerkiksi erityisopettajien saatavuus vain vaikeutuisi.

 

Valtionosuuksien leikkaus on kompensoitava kunnille täysimääräisesti.

 

Kevään jäsenkyselymme perusopetuksesta, lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta kertovat konkreettisesti, mihin koulutuksen resursseja arjessa tarvitaan.

Ryhmäkoot ovat suuria, eikä oppimisen tukea pystytä tarjoamaan tarpeeksi. Opettamiseen ja oppilaiden kohtaamiseen jää yhä vähemmän aikaa kaikilla koulutusasteilla.

OAJ suhtautuu norminpurkuun erittäin kriittisesti. Lainsäädännön väljentäminen johtaisi hyvin helposti koulutuksen laadun eriytymiseen alueellisesti.

Emme hyväksy myöskään opettajien ja päiväkodinjohtajien kelpoisuuksien väljentämistä. Se olisi raipanisku oppimisen ja osaamisen tason nostotavoitteelle ja opettajien työn arvostukselle.

 

Hallitusohjelman työelämäheikennyksiin vaikuttaminen on jatkunut kiivaasti. OAJ on ollut johdonmukainen ja esittänyt ratkaisuja, joihin päättäjät ovat tarttuneet.

Työministeri Arto Satosen pyynnöstä olemme ryhtyneet Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkösen kanssa selvittämään keinoja, joilla kaikki syksyllä 2023 työmarkkina- mallista neuvotelleet palkansaajajärjestöt saataisiin saman pöydän ääreen neuvottelemaan työmarkkinamallista.

OAJ tekee kaikkensa, että vaikuttamistyömme jäsenten parhaaksi tuottaa tulosta.

 

Katarina Murto on OAJ:n puheenjohtaja.

» katarina.murto@oaj.fi

X:ssä @KatarinaMurto