Takuu toimii opinnoissakin

Ammatilliseen koulutukseen kohdistuva kritiikki alkoi harmittaa ammattiopisto Hyriassa. Nyt rehtori Tuula Kortelainen lupaa kaikille heiltä valmistuville osaamistakuun.

”Julkisuudessa monesti sanotaan, että ammattikoulusta valmistuneiden taidot eivät riitä työelämään.

On totta, että osa valmistuu ammattiin ykkösellä ja osa vitosella. Heidän osaamisessaan on valtava ero. Siinä mielessä ymmärrän työnantajia hyvin.

Me motivoimme opiskelijoita kertomalla, millaista osaamista vaikkapa hitsaajalta tai koneistajalta työelämässä vaaditaan. Kerromme, että ykkösen todistuksella voi olla vaikea saada töitä.

Opiskelija kuitenkin päättää tavoitteensa itse. Meidän pitää antaa hänen valmistua ykkösellä, jos hänen taitonsa siihen riittävät. Siksi ammatilliseen koulutukseen kohdistuvat moitteet tuntuvat osin epäreiluilta.

 

Vastavalmistunut nuori voi ajatella, että hänen olisi aikoinaan pitänyt valita tietty tutkinnon osa, jotta hän olisi saanut erikoisosaamista.

Kaikki eivät myöskään ole opiskeluaikana kovin motivoituneita. Armeijan jälkeen tai vähän aikaa työelämässä oltuaan osa saattaa huomata, että olisi pitänyt hankkia enemmän osaamista.

Aloimme miettiä, että kun kaikenlaisilla tuotteilla ja palveluilla on takuu, voisiko oppilaitoskin antaa valmistuville opiskelijoilleen sellaisen. Ajatuksesta syntyi osaamistakuu.

Opiskelija voi saada yhteensä 60 tuntia lisäopetusta tai ohjausta, jos hän kokee, että työllistymisen esteenä on riittämätön ammattitaito. Ehtona on, että opiskelija on valmistunut perustutkinnostamme enintään vuotta aiemmin.

Toinen kohderyhmämme ovat työnantajat. Lisäopetusta osaamisvajeeseen voi saada sellainen työntekijä, joka on vähintään puolen vuoden työsuhteessa ja valmistunut meiltä vuoden sisällä.

 

Käytännössä osaamistakuu toimii niin, että yhteydenoton jälkeen koulutuspäällikkö lähtee selvittämään, mitä osaamista tarvitaan lisää.

Sitten koulutuspäällikkö etsii koulutustarjonnastamme tarvittavat palaset.

Takaisintulija palaa valmiisiin ryhmiin. Ne voivat olla myös ammatti- tai erikoisammattitutkintoryhmiä, jos tarve on opiskella vaikka jotain tiettyä hitsausmenetelmää.

Koska emme perusta omia ryhmiä takaisintulleille, meille koituva lisätyö on suhteellisen pieni. Ammatillisen koulutuksen rahoitus ainakin vielä tällä hetkellä mahdollistaa myös ”muun ammatillisen koulutuksen”, johon on oma rahoitusinstrumenttinsa.

Me emme lopeta osaamistakuutamme, vaikka tuo rahoitus loppuisi. Pitkälläkin aikavälillä puhutaan muutamasta kymmenestä lisäopiskelijasta. Ei se meitä vararikkoon vie.

Vielä meillä ei ole yhtään takaisintulijaa. Yksittäisiä tiedustelijoita on ollut.

 

Olen kertonut osaamistakuustamme Suomen ammatillisen koulutuksen johtajille. He olivat sitä mieltä, että tosi hieno juttu. Emme kuitenkaan ole nähneet muilta vastaavia ulostuloja.

On positiivista, että olemme saaneet heräteltyä keskustelua siitä, miksi opiskelijoiden taidot ja työelämässä vaadittu osaaminen eivät aina kohtaa.

Jos kaikilla peruskoulusta valmistuvilla olisi perustaidot hallussa, meidän työmme olisi paljon helpompaa.

Voisiko meillä olla takuu myös sille, että jokainen peruskoulusta pääsevä osaisi laskea, lukea ja kirjoittaa?

 

Mistä on kyse

Uudellamaalla ja Hämeessä toimiva ammattiopisto Hyria ilmoitti syksyllä, että se myöntää perustutkinto-opiskelijoilleen osaamistakuun. Rehtori Tuula Kortelainen soisi osaamistakuun laajenevan aina perusopetukseen asti.