Lukijan mielipide: Luovia ratkaisuja opetuksen tueksi

Maailman parhaiden opettajien jaksaminen on äärirajoilla. Tunnelin päähän pitää saada pikaisesti valoa työtaakkaa keventämällä.

Esille on noussut myös opettajien huoli koronarajoitusten vaikutuksista opetus- ja oppimismenetelmiin.

Opettajat kokevat, että näissä olosuhteissa on vaikea saavuttaa opetussuunnitelmien tavoitteita liittyen yhteistoiminnalliseen oppimiseen ja oppimisympäristöjen laajentamiseen. Tämä turhauttaa ja ruokkii riittämättömyyden tunnetta entisestään.

 

Olemme yrittäneet keventää taakkaa kehittämällä opettajille ja oppijoille maksuttomia digitaalisia opetus- ja oppimisratkaisuja.

Viime syksynä kehitimme esimerkiksi Etätet-mallin. Ratkaisu osoittautui niin toimivaksi, että se jäänee yhdeksi jakson toteuttamistavaksi olosuhteiden taas normalisoituessa.

Digitaalisuus voi myös madaltaa osallistumisen kynnystä ja yhdistää oppimisympäristöjä. Lisäksi toimivia yhteistyömalleja sekä pedagogisesti laadukkaita oppimisprosesseja on helpompi jakaa digitaalisesti.

Digitaalinen ympäristö ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, mutta se tarjoaa mahdollisuuksia jatkaa, yhdistää, täydentää ja tilanteen vaatiessa myös paikata fyysisiä vuorovaikutustilanteita.

 

Tuntuu, että tällä hetkellä opettajille asetetuissa raameissa ei ole riittävästi tilaa asioille, jotka tekevät heidän työstään mielekästä.

Tilaa voidaan vapauttaa monella tavalla. Tärkeää on, että jokainen koulujen kanssa yhteistyötä tekevä tunnistaisi omat mahdollisuutensa vähentää opettajien kuormitusta.

Tulemme jatkamaan työtä opetusalan toimijoiden kumppanina. Yhdessä kyllä löydämme ratkaisut, toisiamme tukien!

 

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen ja Lauri Vaara 

Talous ja nuoret TAT ry