Lukijan mielipide: Ilmastonmuutos tulee lukioon – mutta miten?

2020-luku on ilmaston lämpenemisen hillinnässä ratkaiseva vuosikymmen. Lukion syksyllä 2021 voimaan tuleva opetussuunnitelma määrittää, millaista maailmaa oppilaitoksissamme rakennetaan ensi vuosikymmenellä.

Opetushallitus on määritellyt yhdeksi arvoperustaksi sen, että opiskelija ymmärtäisi oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Vastuu tulkinnasta on nyt alueilla, kunnissa ja oppilaitoksissa.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Vastuu tulkinnasta on nyt alueilla, kunnissa ja oppilaitoksissa. Merkitys luodaan koko kouluyhteisö osallistamalla, haastamalla se vaikuttamaan. Yhdessä ja monialaisesti.

 

Ekososiaalinen sivistys, eli kyky elää hyvää elämää yhden maapallon resurssien varassa, on nähdäksemme keskeisin sisältö, jonka 2020-luvun lukion pitää tarjota nuorille. Tämä ei tarkoita ilmastoahdistuksessa vellomista tai uhkakuvien toistoa eri oppiaineissa.

Ekososiaalinen sivistys on tieteelliseen tietoon nojaavaa tilannekuvaa siitä, millaisen systeemisen ongelman keskellä olemme.

Se on tietoja ja taitoja ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi.

Se on sitkeyttä, kekseliäisyyttä ja tulevaisuudenuskoa vaikeassa tilanteessa.

Se on vastuun ottamista tulevien sukupolvien ihmisoikeuksista ja hyvinvoinnista.

Se on kriittistä katsetta omiin kulutustottumuksiimme.

Se on kadoksissa olevan luontosuhteemme elävöittämistä.

Asettumista luomakunnan kruunun ja resurssien ulosmittaajan roolista ihmisenkokoiselle paikalle planeetan ekosysteemissä. Etenemistä yhdessä kohti kohtuutta.

 

Paula Ratava

Miika Siironen

Jussi Tomberg

Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke