Olli Luukkainen: Sopimuksiin päästiin

Yksityistä varhaiskasvatusta lukuun ottamatta kaikki OAJ:n jäsenryhmät ovat nyt uusien virka- ja työehtosopimusten piirissä.

Sopimusten sisällöt eroavat toisistaan hieman, onhan meillä neuvotteluosapuolina erilaisia työnantajakumppaneita. Korotukset ja kustannusvaikutukset ovat kuitenkin teollisuuden viitoittaman yleisen linjan mukaisia.

Kaikista sopimuksista poistuvat kiky-tunnit. Samalla tavalla kuin muihin suomalaisten työmarkkinoiden sopimuksiin, on jäsentemme uusiin sopimuksiin kirjattu tästä joitakin kompensaatioita työnantajalle. Nekin vaihtelevat. Kompensaatiot ovat varsin vähäisiä, pääasiassa työtä, jota väki tekee joka tapauksessa.

Sopimuksia vertailtaessa oikea tarkastelujakso on usean kierroksen kokonaisuus.

Jäsenryhmämme tietenkin vertailevat sopimussisältöjä keskenään. Pohjaksi vertailulle on tärkeää noteerata muutama periaate.

Kaikkia sopimusaloja koskeva, korotuksiin käytettävissä oleva palkkasumma määritetään pääneuvotteluryhmässä. Palkkasumma on laskennallinen suure, korotuksiin ja muutoksiin yhteensä käytettävissä oleva potti.

Se kohdennetaan neuvotteluprosessin lopputulemana yleiskorotuksiin, paikalliseen erään ja muihin sopimusehtojen parannuksiin eli niin kutsuttuihin tekstikysymyksiin. Niillä kaikilla on hintansa.

Kunta-alan pääsopijoiden määrittämä palkkasumma oli tällä sopimuskierroksella yhteensä 3,02 prosenttia.

Se ei ole kenenkään palkansaajan henkilökohtainen palkankorotusprosentti. Se ei ole myöskään henkilöstöryhmäkohtainen, vaan koskee koko kunta-alaa. Sen kohdentamisesta opetusalan sopimuksissa neuvoteltiin OAJ:n hallituksen ohjauksen mukaisesti.

Jos kaikki sopimukseen käytettävissä oleva varallisuus käytettäisiin tarkasti henkilöittäin tai opettajaryhmittäin, palvelussuhteen ehdoissa ei mikään koskaan muuttuisi. Eivät opetusvelvollisuudet, eivät määrävuosi- tai muut lisät ja korvaukset.

 

Eri neuvottelukierroksilla tehdään edellä kuvatulta pohjalta erilaisia kohdennuksia. Siksi sopimuksia vertailtaessa oikea tarkastelujakso on usean kierroksen kokonaisuus.

Tämän neuvottelukierroksen lopputulos on näissä olosuhteissa hyvä. Enemmän saaminen olisi edellyttänyt lakkoja. Niiden aika ei ollut nyt.

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen