Vakaopet OVTESiin ja palkkaohjelma alkuun – tutustu kunta-alan ja Avaintyönantajien uusiin sopimuksiin

Koko alkuvuoden kestäneet virka- ja työehtosopimusneuvottelut saivat ratkaisunsa viikko sitten. Torstaina 28.5. vahvistettiin kunta-alan sopimus ja vuorokautta myöhemmin syntyi Avaintyönantajiin kuuluvien oppilaitosten ja päiväkotien ratkaisu. Helmikuun 2022 loppuun asti voimassa olevat sopimukset koskevat yli 75 000 OAJ:n jäsentä.

Varhaiskasvatuksen opettajat saatiin opetusalan sopimukseen. Tie kaikkien opettajien palkkakehitykseen vaikuttavaan palkkaohjelmaan avattiin.

OAJ:n päättäjät pitävät kunta-alan ja Avaintyönantajien työehtosopimuskokonaisuuksia tässä kuntatalouden tilanteessa hyvinä, vaikka parannettavaa ilman muuta jäi.

 

Kunta-alalle saatiin 23 kuukauden pituinen sopimus, jossa korotusprosentit noudattavat tämän sopimuskierroksen yleistä tasoa. Korotusprosenttien kokonaisuus on täsmälleen sama, jonka yksityisten alojen palkansaajat ovat aiemmin tällä kierroksella saaneet.

Kiky-tunnit jäävät historiaan elokuun viimeisestä päivästä lähtien. Mutta kuten muutkin työnantajat, myös kuntatyönantaja piti kiinni siitä, että se saa kompensaatiota poistuvasta työajan pidennyksestä.

Historiallinen, mahtava, jopa itkettävän ihana asia.

Ylimmillään sopimusilo on kunnissa työssä olevilla varhaiskasvatuksen opettajilla.

Vakaopettajien mielestä heidän työehtosopimuksensa siirto kunnan yleisestä sopimuksesta opetusalan sopimukseen on historiallinen, mahtava, jopa itkettävän ihana asia.

Siirto tapahtuu 1.9.2021. Kun päätös viikko sitten vahvistui, juhlinta kupli ja raikui sosiaalisessa mediassa.

– Onhan tämä historiallinen tulos vuosikymmenten kovan työn jälkeen. Olen erittäin iloinen ja vähän ylpeäkin siitä, että kaikki opettajat kuuluvat pian yhteiseen opetusalan sopimukseen. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Hänen mukaansa ratkaisun historiallista merkitystä lisää se, että se saavutettiin ilman työtaistelua.

– Tulos on varhaiskasvatuksen opettajille niin sanotusti elämää suurempi asia.

 

Elämä hymyilee, sanoo Anitta Pakanen, Varhaiskasvatuksen opettajien liiton puheenjohtaja ja OAJ:n kolmas varapuheenjohtaja.

– Sopimusalasiirto on valtavan upea juttu, uskomattoman hieno etappi. Varhaiskasvatuksen opettajat ovat todella paljon iloinneet ja kuohuviinilaseja on nosteltu. Siirto sitoo meidät nyt vihdoin lopullisesti opettajuuden käsitteeseen, hän jatkaa.

Sopimusalamuutoksella on Pakasen mukaan kauaskantoiset vaikutukset alan vetovoimaan, koulutuksen houkuttelevuuteen ja alalla pysymiseen. Asia on järjestöpoliittisesti yhtä iso kuin varhaiskasvatuksen hallinnonalasiirto opetustoimeen oli koulutuspoliittisesti.

– Opettajan kukkaroa tämä ei kasvata tässä vaiheessa muuta kuin yleiskorotusten verran, mutta toivomme toki, että jatkossa meidänkin uudessa sopimuksessamme OVTESsissä tunnustetaan muun muassa sekä koulutus että pätevyys. KVTESin puolellahan varhaiskasvatuksen maisteri on saanut saaman palkan kuin muut opettajan tehtävään valitut tai epäpätevät sijaiset, Pakanen sanoo.

Varhaiskasvatuksen opettajien uusien sopimusmääräysten laatiminen OVTES-sopimusympäristöön alkaa nyt periaatepäätöksen jälkeen. Aikaa OAJ:n ja KT Kuntatyönantajien työlle on elokuuhun 2021 asti. OAJ:ssä on jo tehty luonnos OVTESin uudeksi liitteeksi.

 

Millainen sopimuskokonaisuus on muiden opettajien kannalta? Olli Luukkainen miettii asiaa kouluarvosanoin ja antaa arvosanan hyvä.

Pitkällä sopimuskaudella, yksityisten alojen viitoittamien sopimuskorotusten saavuttamisella ja kikyjen poistumisilla saadaan kaivattua pysyvyyttä työsuhteen ehtoihin. Saavutus on hyvä kuntatalouden nykyisessä ja yhä heikkenevässä tilanteessa.

– Erinomainen sopimus ei ole, koska siihen olisi tarvittu palkkaohjelman käynnistyminen konkreettisemmilla palkkoja jo nostavilla kirjauksilla. Mutta taloustilanteen heikentyminen ja korona muuttivat tilannetta.

Luukkaisen mukaan arvosanaa tiputtaa sekin, että alimpia palkkoja olisi pitänyt päästä korjaamaan ja ammatillisen koulutuksen vuosityöajan korjaamisessa olisi pitänyt päästä pidemmälle. Myös työnantajan vaatimia kiky-kompensaatioita jäi jonkin verran.

Hän on kuitenkin erityisen tyytyväinen siihen, että palkkaohjelmalle saatiin tie auki. Neuvotteluiden viime metreillä saatiin sovittua pysyvästä järjestelystä, jossa vuosittain seurataan kunta-alan ja yksityisten alojen palkkakehitystä ja selvitetään syitä ansiokehityseroihin.

– Tämä on Jukon selkeä työvoitto. Seurannan avulla pystytään todentamaan palkkojen kehittämistarpeet, mikä antaa hyvän pohjan tulevalle palkkaohjelmalle.

 

OVTES-sopimus toi yhdenvertaisuutta ja yleisen tason korotukset

Perusopetukseen ja lukioon saatiin tasa-arvoparannuksia ja ammatillisten opettajien päätavoitteista toteutui suuri osa.

OAJ:n ysiläisten eli peruskouluissa ja lukioissa työskentelevien opettajien puheenjohtaja Petri Kääriäinen on tyytyväinen siihen, että eri opettajaryhmien välinen yhdenvertaisuus eteni yleissivistävässä koulutuksessa.

Sopimuksessa päästiin eteenpäin sillä tiellä, että samalla koulutustasolla saa samantasoiset palvelussuhteen ehdot. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen luokanopettajan peruspalkkaan saatiin korotusta.

– Niukoista rahoista saatiin niukkoja korjauksia, mutta muun muassa lukioresurssia saatiin oikeudenmukaisemmaksi ja kehittämistehtävistä opettajille maksettavat korvaukset pikkuisen paranivat. Realiteetit huomioon ottaen sopimus on hyvä, Kääriäinen sanoo. Hän on myös OAJ:n ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Kehitettävää jäi hänen mukaansa kuitenkin paljon, ja sopimusvarallisuutta eli rahaa sopimusten kehittämiseen pitäisi saada jatkossa enemmän.

 

Tavoite vapaajaksoviikkojen lisäämisestä ei toteutunut

Ammatillisia opettajia edustava OAJ:n toinen varapuheenjohtaja Päivi Koppanen on Kääriäisen kanssa samalla kannalla.

– Jos sopimusten teko olisi jäänyt syksyyn, tilanne olisi vielä ongelmallisempi. Ammatillisten keskeisistä parannustoiveista suuri osa saatiin korjattua tähän sopimukseen, mutta kaikkia tavoitteitamme työnantaja ei antanut periksi.

Palkallisen virkavapaan eli muun muassa sairausloman ja äitiysloman palkkatason epäoikeudenmukaisuutta saatiin korjattua, ja muun muassa ylemmän korkeakoulu- tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelle opinto-ohjaajalle saatiin tuntuva kuoppakorotus.

Hankalin jäljelle jäänyt ongelma koskee entisen sopimuksen E-liitteeseen kuuluneita aikuisopettajia. OAJ:n tavoite toteutui sen suhteen, että he voivat halutessaan tehdä kahden vuoden takaisen siirtymisvalintansa uudelleen ja pienentää työmääräänsä. Jos he sen sijaan haluavat pitää korkeamman palkkatasonsa, työn määrä säilyy isompana.

Jos he valitsevat 1 500 tunnin vuosityöajan, sitomattoman työajan vähimmäismäärä nousee 17:stä 25 prosenttiin. Heidän vapaajaksojensa määrä jäi kuitenkin 10:een. Tavoite niiden nostamisesta 12:een ei toteutunut.

– Tämä oli isoin pettymys. Mutta olisimme saaneet tuon muutoksen toteutumaan ainoastaan sillä, että olisimme hyväksyneet työnantajan mahdottoman vaatimuksen, Koppanen sanoo.

Työnantaja olisi suostunut E-liiteläisten vapaajaksojen lisäämiseen vain sillä ehdolla, että se olisi saanut oikeuden sijoittaa opettajan yhdelle tai kahdelle vapaaviikolle työtä niin, että vapaaviikkojen menetystä ei olisi korvattu hänelle.

– Tämä olisi koskenut kaikkia vuosityöajassa olevia ammatillisia opettajia. Yhden viikon osalta niitä opettajia, joilla on lisätyötä 50 tuntia ja kahden viikon osalta niitä, joilla sitä on 100 tuntia, Koppanen jatkaa.

 

Korotuksista osa näkyy tilipussissa, osa parantaa sopimusehtoja

Opettajien yleisen linjan mukaiset, yhteensä 3,02 prosentin korotukset jakautuvat yleiskorotuksiin, järjestelyeriin ja sopimuksen tekstikorjauksiin. Osa korotuksista on siis käytetty virka- ja työehtosopimuksen parantamiseen sen perusteella, millaisia kehittämistavoitteita eri opettajaryhmillä itsellään oli.

Yleiskorotus, opettajan tilipussissaan 1.8.2020 näkemä korotus, on yleissivistävän koulun opettajilla 0,87 prosenttia, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa 1,24 prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa 0,95 prosenttia.

Yleiskorotus 1.4.2021 on yleissivistän koulun opettajilla 0,72, vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa 0,75 ja ammatillisessa koulutuksessa 0,99 prosenttia.

1.4.2021 tulee voimaan myös paikallisesti sovittava 0,8 prosentin suuruinen järjestelyerä. Ammatillisilla opettajilla tämä erä on 0,4 prosenttia.

Yleissivistäville opettajille jäi vanhaa kikyn ys-aikaa kuusi tuntia. Työnantaja vaati tätä osana kompensaatiota kiky-tuntien poistumisesta.

 

Korotusprosentit ovat laskennallinen suure

Opettajat ovat jo ehtineet ihmetellä korotusprosenttien vaihtelua. OVTES-sopimus on täsmälleen teollisuusalojen yleisen korotuksen suuruinen siitä huolimatta, että korotussumma on yhteensä 3,02 prosenttia eikä 3,4 prosenttia.

Tämä johtuu siitä, että teollisuusliittojen sopimukset ovat 25 kuukauden mittaisia, mutta kunnan KVTES-sopimus, jonka liite opetusalan OVTES on, solmittiin 23 kuukaudeksi. Kahden kuukauden korotusosuus siis puuttuu kunnan sopimuksesta, mutta korotusten taso on yhtäläinen.

Sopimusraamien korotusprosentit eivät myöskään ole koskaan henkilökohtaisia, vaan 3,02 prosentin kokonaissumma on tälläkin sopimuskierroksella eräänlainen laskennallinen suure.

Prosentit ovat erilaiset eri opettajaryhmillä sen vuoksi, että osa sopimusvarallisuudesta eli palkankorotusvarasta, käytetään jokaisella sopimuskierroksella joidenkin työehtojen parantamiseen.

– Jos korotukset aina olisivat aivan samat kaikille opettajille, ei palkkasuhteisiin, esimerkiksi joidenkin opettajaryhmien palkkakuoppiin, koskaan saataisi parannusta eikä rahaa olisi erilaisiin lisiin tai erityistehtävien korvaamiseen, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos avaa.

Paikallinen järjestelyerä oli työnantajan ehdoton vaatimus.

Jokaisen opettajan henkilökohtaiset palkankorotukset selviävät lopullisesti vasta huhtikuun 2021 alkuun mennessä.

1.4.2021 työnantaja maksaa paikallisen järjestelyvarapotin itse arvottamallaan tavalla niille työntekijöille, jotka työnantajan mielestä yltävät esimerkiksi erityisen hyvään työsuoritukseen.

– Paikallinen järjestelyerä oli tälläkin sopimuskierroksella työnantajan ehdoton vaatimus. Järjestelyerän kohdentamisesta työnantajan pitää neuvotella pääluottamusmiehen kanssa. Tavoitteena on yksimielinen ratkaisu, jolla korjataan paikallisia palkkausepäkohtia, Lindroos kertoo.

 

KVTES vaihtuu OVTESiin sopimuskauden aikana

Vihdoinkin se toteutui, vuosikymmenet toivottu, valmisteltu ja väsymättä sen merkitystä perusteltu varhaiskasvatuksen opettajien siirto samaan sopimukseen muiden kunnissa työskentelevien opettajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodinjohtajien sopimusalan siirto kunnan yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta KVTESista opetusalan sopimukseen OVTESiin toteutuu 1.9.2021 lukien.

Siirto  toteutuu  1.9.2021.

OAJ neuvottelee KT Kuntatyönantajien kanssa varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehdot 31.8.2021 mennessä. KVTES-sopimusmääräyksiä on kuitenkin mahdollista soveltaa 31.12.2022 saakka, ellei OAJ:n ja KT:n neuvotteluissa toisin päätetä.

 

Yleiskorotuksista ensimmäinen jo elokuussa

Sopimuskaudella on luvassa kaksi yleiskorotusta, joista ensimmäinen maksetaan 1.8.2020. Se on suuruudeltaan vähintään 1,22 prosenttia.

Toinen korotusajankohta on 1.4.2021, jolloin palkkoja korotetaan yhdellä prosentilla.

1.4.2021 on käytössä 0,8 prosentin paikallisesti sovittava järjestelyerä, jonka jakamisesta neuvotellaan kunnissa ensi talvena.

Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset. Sopimuskausi alkaa takautuvasti. 1.4.2020 ja päättyy 28.2.2022.

 

Kikyt poistuvat ja sak-työaika pysyy ennallaan

Kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovittu 30 minuutin viikkotyöajan pidennys poistuu elokuun lopussa. 31.8.2020 tai lähinnä sitä alkavan työaikajakson alusta lukien yleistyöajan säännöllinen viikkotyöaika palautetaan 38 tuntiin 15 minuuttiin.

Työajan pidennyksen poistuessa tilalle sovittiin muun muassa mahdollisuus vaihtaa halutessaan lomarahat palkallisiksi vapaapäiviksi, tämä tulee voimaan 31.8. alkaen.

Muut KVTESin työaikamääräysten muutokset liittyvät pääosin vuodenvaihteessa voimaan tulleen työaikalain muutoksiin, joista yksi on varallaoloa koskeva määräys.

Varallaolosta sovittaessa työnantajan on kerrottava työntekijälle kaikki varallaoloon liittyvät ehdot, kuten korvauksen suuruus ja aika, jolloin työntekoon on ryhdyttävä.

Muutos selkeyttää varallaolosta sopimista, kun siihen liittyvät ehdot on käytävä läpi ennen sopimuksen tekemistä.

Varhaiskasvatuksen opettajien sak-työaikaa koskevaa sopimusmääräystä ei muutettu. Viikkotyöajasta on varattava edelleen työvuoroluettelossa noin 13 prosenttia esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.

 

Henkilöstön edustajien korvauksiin korotuksia 

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.8.2020 ja 1.4.2022. Luottamusmiehet saavat edelleen kiinteää vapautusta työpäivän viikossa 105 edustettavaa kohden. Tämä takaa, että paikallinen edunvalvonta pysyy yhtä hyvällä tasolla kuin ennenkin.

KVTESin palkkausjärjestelmää, sairauslomia, perhevapaita ja työmatkoihin liittyviä määräyksiä kehitetään neljässä työryhmässä sopimuskauden aikana.

 

KVTESiä noudattaa 12 prosenttia OAJ:n jäsenistä

OAJ:n jäsenistä KVTESiin kuuluu noin 12 prosenttia. Heistä 10 500 työskentelee varhaiskasvatuksessa ja loput muissa opetus- ja sivistystoimen tehtävissä.

 

Lue vakaopettaja Susanna Jauhiaisen kommentit sopimusalasiirrosta oaj.fi:stä:

Varhaiskasvatuksen opettaja sopimusalasiirrosta: ”Tätä on odotettu pitkään”

 

Kikystä päästiin Avaintessissäkin

Avainta-päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat ja päiväkodinjohtajat pääsevät eroon kiky-tunneista jo 17.8. alkaen. Yleistyöajan säännöllinen viikkotyöaika palautetaan entiseen 38 tuntiin 15 minuuttiin.

Yksityisen työnantajajärjestön Avaintan avaintes-sopimuksen 1.4. alkava kausi on voimassa 28.2.2022 saakka.

Avaintes-sopimukseen kuuluu yksityisten Avainta-päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja päiväkodinjohtajia. OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on 250.

 

Korotukset yleisen linjan mukaiset

Avaintesin palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa. Sopimuskaudella on kaksi yleiskorotusta sekä paikallisesti jaettava järjestelyerä.

1.8.2020 henkilökohtaisiin palkkoihin maksettavan yleiskorotuksen suuruus on 26 euroa tai vähintään 1,22 prosenttia. 1.4.2021 yleiskorotus on 1,0 prosenttia.

1.4.2021 on käytössä 0,8 prosentin järjestelyerä, jonka jakamisesta sovitaan luottamusmiehen ja työnantajan neuvotteluissa.

Työaika- ja matkakustannusmääräykset paranevat.

– OAJ:n tavoitteiden mukaisesti kaikki työnantajan määräämät koulutukset luetaan työajaksi. Myös matkakustannukset korvataan, kun matka on tehty työnantajan määräyksestä, työmarkkinaedunvalvonnan erityisasiantuntija Kristiina Johansson OAJ:stä kertoo.

 

Luottamusmiehen ajankäyttöön parannusta

Sopimukseen lisättiin ohje, jonka mukaan myös pienessä työpaikassa työskentelevälle luottamusmiehelle on annettava säännöllisesti aikaa luottamusmiestehtävien hoitamiseen.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 3,04 prosentilla 1.8.2020 alkaen.

– Yksityisiin päiväkoteihin on saatava lisää OAJ:n luottamusmiehiä, koska sopimuskaudelle sovittiin työryhmä parantamaan työnantajan ja henkilöstön edustajien yhteistoimintaa, Johansson sanoo.

 

Uusi elementti osaamisen kehittämiseen ja työkyvyn ylläpitoon

Kikyn tilalle sovittiin kalenterivuoden aikana tarjottavasta lisätyöstä. Työnantaja voi jatkossa tarjota työntekijälle säännöllisen työajan lisäksi muuta työtä kuusi tuntia ja osaamisen kehittämistä kuusi tuntia vuodessa.

Lisätyöstä maksetaan yksikertainen tuntipalkka ja epämukavan työajan korvaukset työehtosopimuksen mukaisesti.

– Työntekijä voi kieltäytyä näiden lisätuntien tekemisestä, jos lisäansioihin ei ole tarvetta, Johansson sanoo.

 

Avainotes seuraa sekä kunnan että Sivistan sopimuksia

Avaintyönantajien avainotes-sopimus saatiin valmiiksi viime viikolla heti sen jälkeen, kun kunnan sopimusraamista ja OVTES-sopimuksesta oli päästy yksimielisyyteen.

Avainotes koskee Avaintyönantajiin kuuluvien yksityisten ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajia. Sopimus on voimassa helmikuun loppuun 2022, palkankorotukset ovat yleisen tason mukaiset ja kikyt poistuvat.

Sopimus noudattaa hyvin pitkälle kunta-alan OVTES-sopimusta ja ammattikorkeakoulujen osalta Sivistystyönantajien sopimusta, joka saatiin valmiiksi jo maaliskuussa.

 

Palkankorotukset 1.8.2020 ja 1.4.2021

Ensimmäinen, 1,24 prosentin suuruinen, opettajalle tuleva yleiskorotus maksetaan 1.8.2020. Ammatillisten opettajien vuosityöajassa oleville korotuksen suuruus on 1,03 prosenttia.

Ensi keväänä, 1.4.2021, maksettava yleiskorotus on tasan yhden prosentin suuruinen ja ammatillisten vuosityöajassa oleville 0,99 prosenttia.

Samaan aikaan jaettava paikallinen järjestelyerä on 0,80 prosenttia, ammatillisten vuosityöajassa 0,40 prosenttia ja kansalaisopistojen ja musiikkioppilaitosten opettajille 0,54 prosenttia.

Korotuksia ja syitä eri opettajaryhmien saamien korotusten eroihin on avattu tässä juttupaketissa OVTES-sopimusta käsittelevässä osassa.

 

Hali-sopimus kesken, valtion kiky-tunneista sovittu

Yksityisissä Hali-päiväkodeissa työskenteleviä varhaiskasvatuksen opettajia koskevat työehtosopimusneuvottelut ovat vielä kesken. Sopimukseen kuuluu 800 OAJ:n jäsentä.

Valtion virka- ja työehtosopimukseen kuuluvan opetushenkilöstön kiky-tuntien poistoista sovittiin tämän lehden painoonmenon kynnyksellä. Tiedot ratkaisun sisällöstä löytyvät OAJ:n verkkosivuilta.

Oma luottamusmies osaa vastata parhaiten yksittäistä jäsentä koskeviin kysymyksiin.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

  • Järjestön nettisivuille oaj.fi/oajneuvottelee kootaan lisää tietoa sopimuksista.
  • Eri sopimusalojen luottamusmiehille lähetetään kirjeet, joissa sopimuksen yksityiskohtia avataan.
  • Oma luottamusmies tuntee paikallisen tilanteen ja osaa vastata parhaiten yksittäistä jäsentä koskeviin kysymyksiin. Luottamusmiesten koulutukset alkavat osin jo ennen juhannusta, osin alkusyksystä.
  • Työantajan yleiskirjeet, joiden tekstit laaditaan yhteistyössä OAJ:n kanssa, valmistuvat ensi viikon kuluessa. Sen jälkeen sopimustekstit julkaistaan.
  • Sopimusten sisällöt päivitetään Lukuvuoden suunnitteluoppaaseen, joka julkaistaan ennen juhannusta OAJ:n nettisivuilla. Opas on tarkoitettu muun muassa rehtoreiden ja päiväkodinjohtajien suunnittelutyön tueksi.
  • Jokaisen jäsenen henkilökohtaiset sopimuskauden palkankorotusprosentit selviävät vasta 1.4.2021 mennessä, jolloin paikalliset järjestelyerät tulevat jakoon. Järjestelyerät jaetaan työnantajan paikallisten painotusten mukaisesti niille palkansaajille, joille työantaja ne haluaa antaa. Pääluottamusmies on mukana neuvotteluissa ja tavoitteena on päästä yksimieliseen ratkaisuun.