Tavoitteet edelleen voimassa – sopuun tarvitaan uudet keinot

OAJ ja Juko toivovat, että virka- ja työehtosopimusneuvottelut voivat jatkua jo lähipäivinä.

OAJ:n johto on pettynyt valtakunnansovittelijan ratkaisuesityksen kaatumiseen vappuaattona. Neuvotteluja halutaan kuitenkin jatkaa mahdollisimman pian. OAJ:n tavoitteet ovat kaikilta osin entiset.

– Kaikkien muiden kunta-alan sovitteluun osallistuneiden neuvottelujärjestöjen tilannekuva-arvio oli erilainen kuin terveydenhoitoalan Soten, jonka vastustukseen ratkaisuesitys kaatui. Me muut arvioimme, että korona vaikuttaa yhteiskuntaan ja kuntatalouden kehitykseen vielä pitkään. Me haluamme vakautta jäsenten työhön ja työsuhteen ehtoihin, OAJ:n ja Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Jos valtakunnansovittelijan tekemä esitys olisi hyväksytty, kunta-alan 420 000 työntekijää olisivat saaneet 23 kuukauden mittaisen sopimuksen, kiky-tunnit olisivat poistuneet ja palkankorotukset olisivat olleet yleisen tason mukaiset. OAJ:lle merkittävä tavoite varhaiskasvatuksen opettajien siirtymisestä opetusalan OVTES-sopimukseen olisi toteutunut.

 

Yleinen palkankorotustaso oli Luukkaisen mukaan se, mikä tässä tilanteessa oli saavutettavissa.

– Mitkään uhkailut tai työtaistelut eivät olisi tuoneet prosentin kymmenyksiä enempää.

Nyt vaihtoehtoja on hänen mukaansa kolme: sovittelija voi aloittaa sovittelun uudelleen, neuvottelut voivat siirtyä syksyyn tai KT Kuntatyönantajat voi neuvotella vain muutaman neuvottelujärjestön kanssa.

Juko on valmis kaikkiin vaihtoehtoihin. Huonoin niistä on neuvottelujen lykkääminen.

– Kesällä ei ole näköpiirissä mitään sellaista, mikä edistäisi sopimuksen syntymistä, ja syksyllä taloustilanne voi olla vielä huonompi. Me haluamme jäseniltämme kiky-tunnit pois ja palkankorotukset voimaan, vaikka tämän työmarkkinakierroksen yleisen linjan korotukset vaatimattomia ovatkin, Luukkainen sanoo.

Juko vaatii nyt KT:tä palaamaan neuvottelupöytään niiden järjestöjen kanssa, jotka ovat valmiita etsimään ratkaisua sopimalla.

– Erillisratkaisu on mahdollinen, koska kunnallinen pääsopimus eli neuvottelumenettelyä koskeva sopimus on päättynyt. Terveydenhoitoalan neuvottelujärjestö irtisanoi sen jo syksyllä. Kuntatyönantaja ei voi nyt jättää koko kunta-alaa pantiksi sen vuoksi, että Tehy ja Super eivät hyväksyneet valtakunnansovittelijan ratkaisuesitystä, Luukkainen sanoo.

Neuvottelujen jatkoilla on oltava edelleen mukana varhaiskasvatuksen opettajien siirto samaan sopimukseen muiden opettajien kanssa.

Sopimus toisi vakautta ja turvaa työntekoon.

Sovun löytyminen on Luukkaisen mukaan oleellista.

– Kesän jälkeen opettajilla on niin paljon muutakin mietittävää, kun vielä todennäköisesti korona-aikana palataan kaikilta osin normaaliopiskeluun. Soisin, että ainakin sopimusasia oli valmis ja toisi vakautta ja turvaa työntekoon.

 

Kun valtakunnansovittelija antoi ratkaisuesityksensä vappuviikon maanantaina, alkoi muun muassa OVTESin sisältöjen kuumeinen viimeistely. Aamuyöstä 30.4. OAJ ja KT saivat valmiiksi sopimusluonnoksen, jonka molempien järjestöjen hallinto olisi ollut valmis hyväksymään.

OVTES ei kuitenkaan tullut voimaan, kun kunta-alan sovittelussa ollutta KVTES- raamisopimusta ei hyväksytty. Jos OVTES- ratkaisu olisi toteutunut, se olisi tuonut palkkoihin ja palvelussuhteen ehtoihin lisää yhdenvertaisuutta.

– Suuria herkkuja OVTESin sopimusesityksessä ei olisi ollut, mutta pientä etenemistä olisi tullut. Yleissivistävien opettajien valtuustoryhmän toivoma ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden luokanopettajien kuoppakorotus olisi ollut askel palkkauksen oikeudenmukaistamisen suuntaan. Tasa- arvoa olisi saatu myös lukioresurssiin, OAJ:n yleissivistävien opettajien puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Petri Kääriäinen sanoo.

OAJ:n tavoitteet ovat edelleen voimassa.

Kääriäistä harmittaa yli 60 000:ta opettajaa koskevan sopimuksen raukeaminen. Hän muistuttaa kuitenkin, että OAJ:n tavoitteet eivät kaatuneet. Ne ovat edelleen voimassa, ja neuvotteluja on jatkettava niiden pohjalta.

 

Ammatillisilla opettajilla olisivat vuosityöajan parantamisen päätavoitteet täyttyneet, kertoo OAJ:n toinen varapuheenjohtaja ja ammatillisten opettajien OAO:n puheenjohtaja Päivi Koppanen.

– Vuosityöaikaan liittyvissä asioissa oli paljon hyvää, ja aikuisopettajia koskevan niin sanotun E-liitteen ongelmia olisi saatu korjattua. Edistystä olisi tullut juuri niissä asioissa, joista vuosityöaikasopimusta on kritisoitu rankimmin. Parannusta olisi ollut myös esimerkiksi opinto-ohjaajien työsuhteen ehdoissa.

Sopimusluonnoksessa oli Koppasen mukaan työnantajan haluamia asioita, jotka eivät ole OAJ:n mieleen ja asioita, jotka olisivat tulleet voimaan vasta viiveellä sopimuskauden aikana.

– Mutta kokonaisuutta ajatellen olen mahdottoman pettynyt, ettei sopimusta nyt vielä saatu aikaan. Toivon ehdottomasti, että voimme jatkaa tältä pohjalta.

 

Vanhoja virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan kaikkine nykyisine sisältöineen siihen asti, kunnes uusista sopimuksista on päästy ratkaisuun.

 

Lue aiheesta lisää:

OVTES-siirto on yhä mahdollinen

 

Neuvottelut jatkuvat yksityisissäkin

Opettaja-lehden mennessä painoon sopimukset puuttuivat myös niiltä OAJ:n jäseniltä, jotka työskentelevät Avaintyönantajiin kuuluvissa oppilaitoksissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä Haliin kuuluvissa yksityisissä päiväkodeissa. Neuvottelut jatkuivat heti vapun jälkeisellä viikolla.

 

Seuraa neuvotteluiden etenemistä:

oaj.fi/oajneuvottelee