Amissopparin sopukoihin parannuksia – työ ei silti jää tähän

Sopimusneuvottelujen viime kierros oli kipakka, mutta ammatillisten opettajien vuosityöaikaan saatiin kunnan sopimuksessa parannuksia. Mitkä ovat uusien vta-sopimusten onnistumiset ja ongelmat – ja miten homma nyt etenee?

Kesälle venynyt kuntapuolen työehtosopimusten neuvottelukierros oli ”pirun vaikea”, myöntää kunnan opetusalan virka- ja työehtosopimuksesta ovtes:stä neuvotellut Markku Perttunen OAJ:stä.

Ammatillisten opettajien vuosityöaika oli pöydällä osana sopimusta. Vaikeista neuvotteluista huolimatta OAJ sai ammatillisen vta:n neljästä suurimmasta tavoitteestaan läpi kolme ja puoli. Myös kikylle saatiin kompensaatiota.

– Pidän tulosta korona-ajassa merkittävänä. Korjattavaa toki edelleen jäi, ei sopimus vielä valmis ole, Perttunen summaa.

Ovtesiä ja avainotesia soveltavat oppilaitokset ovat siirtyneet vuosityöaikaan viimeistään tämän vuoden elokuussa. Ovtes:iin tehdyt muutokset koskevat pääosin myös avainotesia.

Ovtes:n ammatillisten vta-sopimuksessa on noin kymmenentuhatta, avainotesissa alle tuhat opettajaa ja opinto-ohjaajaa.

 

Sairaus- ja äitiyslomalla palkka ei voi enää pudota

Palkallisen virkavapaan, kuten sairaus- tai äitiysloman, palkkaus saatiin korjattua uudessa sopimuksessa.

Palkallisella virkavapaalla palkkaa on saanut 1 500 työtunnin perusteella, vaikka omaan vuosityöaikaan olisi vahvistettu tätä enemmän tunteja.

Uusi sopimus korjaa tämän epäoikeudenmukaisuuden, kun opettajan palkka ei enää laske palkallisella virkavapaalla, vaan hän saa vahvistetun vuosityöaikansa mukaista palkkaa.

Muutos tulee voimaan ensi vuonna joko tammi- tai elokuussa. Ajankohta määrittyy oppilaitoksen suunnitteluaikataulun mukaan.

 

Määräaikaisten lomat korjataan – parannuksen pitäisi lopettaa työnantajan kesäkikkailu

Määräaikaisille opettajille ja opinto-ohjaajille kertyy pian yhtä paljon vapaata kuin vakituisille. Määräaikaiset ovat olleet tässä suhteessa ammatillisten vta:ssa huomattavasti huonommassa asemassa kuin muut opettajat.

– Sopimusteknisesti tämä on kaikkein isoin saavutus tällä kierroksella, Markku Perttunen kertoo.

Määräaikaisille kertyy lomia tehdyistä työpäivistä tietyllä kertoimella. Tällä hetkellä lomakerroin on sekä opettajilla että opinto-ohjaajilla vielä 0,24, mutta uudessa sopimuksessa se nousee opettajilla 0,42:een ja opoilla 0,33:een.

Näin määräaikaisille opettajille kertyy vuodessa tehtävästä 200 työpäivästä sama 12 ja opoille sama 10 viikkoa vapaajaksoja kuin vakituisille samaa työtä tekeville.

Vanhat kertoimet ovat käytössä vain, jos määräinen sopimus loppuu viimeistään joulukuun lopussa.

Jos taas sopimus jatkuu ensi vuoden puolella tai sitä jatketaan katkeamatta vuoden alusta, käytetään jo uutta kerrointa. Käytännössä siis elokuulta 2020 toukokuulle 2021 palkatulle opettajalle kertyy vapaita uuden kertoimen mukaisesti.

Huomionarvoista parannuksessa on se, että tästä eteenpäin työnantajalle maksaa saman verran palkata määräaikainen koko vuodeksi kuin elo–toukokuulle.

–  Jos määräaikainen palkataan vain työkaudeksi, hänelle silti kertyy kesän verran vapaajaksoja, jotka joka tapauksessa pitää korvata rahana. Tämän pitäisi katkaista työnantajan kikkailu määräaikaisten kanssa, Perttunen sanoo.

 

Korkeakoulutetuille opoille kuoppakorotus

Ylemmän korkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden opinto-ohjaajien palkka nousee tuntuvasti vuoden 2021 alussa.

Uran alkupäässä olevilla palkat nousevat pyöreästi parillasadalla eurolla, parikymmentä vuotta uraa tehneillä nelisensataa euroa kuussa. Palkka nousee samaan tasoon kuin vastaavan mittaisen uran tehneillä opettajilla.

– Tämä oli iso satsaus opoihin, Markku Perttunen kiittelee.

 

E-osiosta siirtyneitä opettajia koskevat tavoitteet toteutuivat vain puolittain

Hankalimmaksi neuvottelukierroksella osoittautui vanhan sopimuksen E-osiosta siirtyneiden opettajien erityismääräysten korjaaminen.

OAJ sai tavoitteensa läpi vain puolittain. Neuvottelut jatkuvat nyt työryhmässä KT Kuntatyönantajien kanssa.

E-osiolla määriteltiin aikuisopettajien työehdot ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa ennen vuosityöaikaa.

Uudessa sopimuksessa sovittiin, että entisten aikuisopettajien sitomattoman työajan vähimmäismäärä nousee 17:stä 25 prosenttiin, jos työaika on 1 500 tuntia vuodessa. Jos opettajalla on henkilökohtainen vuosityöaika, jossa tunteja on tätä enemmän, sitomattoman työajan osuus ei kasva.

Samalla sovittiin, että ne opettajat, jotka pari vuotta sitten vuosityöaikaan siirryttäessä päättivät pitää suuremman työajan ja palkan, saavat valita vuosityöaikansa nyt uudelleen.

Jos valitsee 1 500 tuntia, kyse on vähimmäismäärästä. Työtunteja voi olla työnantajan päätöksellä enemmänkin. Tunneista on maksettava.

Suurin pettymys oli, että OAJ ei saanut nostettua E-osiosta siirtyneiden vapaajaksoja 10 viikosta 12 viikkoon, siis samalle tasolle kuin muilla ammatillisilla opettajilla.

Työnantaja olisi suostunut järjestön vaatimukseen vain sillä ehdolla, että se olisi saanut oikeuden sijoittaa kaikille ammatillisille opettajille yhdelle tai kahdelle vapaaviikolle työtä ilman korvausta.

– Vapaajaksot olivat auki vielä 15 minuuttia ennen sopimuksen syntymistä, mutta hinta oli liian kova, Markku Perttunen summaa neuvottelujen viime hetkiä.

E-osiosta siirtyneiden vapaajaksoasiaa edistetään nyt työryhmässä KT:n kanssa.

– Ryhmässä valmistellaan jo seuraavan sopimuksen tekstimuutoksia.

 

Kikyä kompensoitiin vaikka varsinaisia kiky-tunteja ei koskaan ollutkaan

Kilpailukykysopimus eli kiky on hiertänyt kaikissa sopimuksissa sen tulosta lähtien. Yleisesti kiky sisälsi palkkatason jäädyttämistä, työajan pidentämistä, lomarahojen leikkauksia ja työnantajamaksujen vähentämistä.

Erityisen hankala kiky on ollut ammatillisessa vuosityöajassa, koska varsinaisia kiky-tunteja ei koskaan ole ollutkaan. Kunnallinen vuosityöaikasopimus tehtiin nimittäin kikyn ollessa jo voimassa.

Ammatillisen vuosityöajan pohjana olleessa kokeilusopimuksessa kiky hoidettiin palkkaratkaisuna: kuukausipalkasta katosi 50–60 euroa, mikä vastaa noin 24:ää tuntia vuositasolla. Palkat siirtyivät kokeilusopimuksesta sellaisenaan varsinaiseen sopimukseen.

Jos tekstimuutosten kuluja olisi vähennetty, se olisi leikannut palkankorotuksia.

Koska varsinaisia kiky-tunteja ei ollut, ei niitä voitu nyt poistaa uudessa sopimuksessa. Kompensaatio hoitui eri tavalla: uuteen sopimukseen saatiin joitakin tekstimuutoksia ”ilmaiseksi”, eli työnantajalle maksavat tekstiparannukset eivät leikanneet palkankorotuksia.

Näitä ovat se, että 1 500 tunnin vuosityöajan valinneiden aikuisopettajien sitomattoman työajan vähimmäismäärä nousee 17:stä 25 prosenttiin, ja ”ilmaiseksi” tullut palkallisen virkavapaan palkkauksen korjaus. Myös lomarahaa korotetaan hieman, kaksi prosenttia kesästä 2021 alkaen.

– Tämä kompensoi kikyä. Jos näiden tekstimuutosten kuluja olisi vähennetty, se olisi leikannut kaikkien kuntapuolen ammatillisten opettajien palkankorotuksia, Markku Perttunen sanoo.

 

Sivistan vta-sopimuksessa olevia ei unohdeta

Kiky on puhuttanut myös Sivistystyönantajien vuosityöaikasopimuksessa olevia opettajia.

Kikyä ei keväällä saadussa sopimuksessa kompensoida, koska kikyä ei sopimuksessa alun perin huomioitu. Sivistan vuosityöajassa kikyä ei näkynyt edes palkkarakenteessa, kuten ovtes:n vuosityöajassa. Myös määräaikaiset opettajat saavat jo nyt vapaajaksokorvauksen, joka vastaa vakinaisten opettajien vapaajaksojen palkkaa.

Sivistan sopimus ei muuttunut kevään neuvottelukierroksella. Sopimus tehtiin kaksi vuotta sitten, vuosi myöhemmin kuin kunnallinen vta-sopimus.

– Tällä kierroksella ei päästy eteenpäin, mikä oli oletettavissa, koska sopiminen on niin alkumetreillä. Sivistan taloja ei unohdeta, vaan sopimusta kehitetään edelleen, sopimuksesta neuvottelut neuvottelupäällikkö Eila Urpilainen OAJ:stä korostaa.

Sivistan oppilaitosten on tarkoitus liittyä vuosityöaikaan viimeistään elokuussa 2023.

 

Seuraavalla neuvottelukierroksella helmikuussa 2022 Sivistan sopimuksen parantaminen on OAJ:n kärkitavoitteita ammatillisen vuosityöajan osalta.

– Emme voi antaa sopimusten eriytyä kunnallisen ja yksityisen välillä, koska samaa työtä ei pitäisi joutua tekemään eri palvelussuhteen ehdoin, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos sanoo.

Jatkuvan neuvottelun periaatteen turvin neuvotteluyhteys Sivistaan ei katkea kierrosten välillä. Eila Urpilainen esimerkiksi etsii säännöllisesti Sivistan edustajien kanssa yhteisiä tapoja tarttua sopimuksen ongelmiin.

Esimerkiksi työajan seuranta on herättänyt paljon kysymyksiä opettajissa. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saa vastauksia ammatillisten vuosityöaikaa koskevissa webinaareissa, joita OAJ järjestää loppusyksyn aikana.

Lisäksi tuntiopettajien työryhmässä pyritään parantamaan tuntiopettajien asemaa Sivistan kaikilla sopimusaloilla, ammatilliset mukaan lukien.

Sivistan sopimuksiin kuuluu noin tuhat OAJ:läistä.

Samaa työtä tekeville samat lomat

Päällimmäinen fiilis on, että kunnalliseen vuosityöaikaan saadut sopismusmuutokset eivät olleet valtavan suuria, pohtii graafisen suunnittelun opettaja Kirsi Liljeroos Sataedusta Porista.

Tämä ei silti tarkoita, että saadut parannukset eivät olisi tärkeitä ammatillisten opettajien välisen tasa-arvon rakentamisessa. Uusi sopimus paikkaa esimerkiksi opojen, määräaikaisten ja entisten aikuisopettajien työehtoja.

– Hurjan hyvä, että määräaikaisten valtavan epäreilu vapaajaksosysteemi saatiin korjattua. Määräaikaiset joutuvat usein aloittamaan tyhjältä pöydältä työsuhteensa alussa, mikä vain lisää työmäärää ja tarvetta lomille.

Mitä sitten pitäisi saada neuvoteltua seuraavaksi?

– Hyvä kysymys, koska aina voi luetella, mitä haluaisi, mutta on eri asia, mikä on mahdollista. Meillä neuvotteluissa ei ole vastassa voittoa tuottava taho eikä rahaa ole jaossa rajattomasti.

Lomien tasa-arvoisuudesta voisi kuitenkin lähteä liikkeelle.

– Entisille aikuisopettajille pitää saada 12 viikkoa lomaa kuten muille opettajille.

Sataedu siirtyi vuosityöaikaan heti, kun se tuli pari vuotta sitten mahdolliseksi. Siirtymä on Liljeroosin arvion mukaan ollut suhteellisen kivuton.

– Hyvä, että vta antaa työnteolle rajat. Ei tarvitse tuntea niin paljon syyllisyyttä siitä, jos aika ei riitä kaikkeen. Kaikkialla siirtymä ei valitettavasti ole ollut näin onnistunut, Sataedun paikallisyhdistyksen puheenjohtaja sanoo.