Olli Luukkainen: Kohtaamiset muodostavat kuvaa elämästä, ihmisistä ja arvostuksesta

Elämä on kohtaamisia. Kohtaamiset jättävät aina jäljen.

Koulutus, kasvatus ja opetus sekä johtaminen ovat olemukseltaan täynnä kohtaamisia. Niiden sarja muodostaa kasvavalle ja kehittyvälle ihmiselle kuvaa elämästä, ihmisistä, kunnioituksesta ja arvostuksesta.

Siksi opettajan, kouluttajan ja sivistysalan esimiesten työn kohtaamisilla on huomattavan suuri merkitys ja heijastusvaikutus.

 

Opetuksessa ja kasvatuksessa kohtaamisten keskeisinä tavoitteina ovat turvallisuudentunteen kasvattaminen, itsetuntemuksen vahvistaminen ja vuorovaikutustaitojen omaksuminen. Ammattilaisen rooli ja asema ovat merkittävä osa kohtaamisten vaikuttavuutta.

Koulutuksessa ja kasvatuksessa kohtaamisiin liittyy voimakkaasti niiden intensiivisyys. Toiminta on kohtaamisia täynnä, niitä on usein suuri määrä samaan aikaan. Niissä ollaan toisen ihmisen ”iholla” ja niissä on oltava ja ollaan mukana täysillä koko persoonalla.

Siksi koulutus-, opetus- ja kasvatustyö on tekijälleen niin voimia imevää ja kuluttavaa. Samalla kohtaamiset ovat koko työn keskeinen suola.

Kohtaamiset jättävät aina jäljen.

Menneen kevään aikana kohtaamiset ovat saaneet uuden merkityksen ja osin uutta muotoa. Kohdataan etänä, kohdataan sähköisten välineiden välityksellä.

Kohtaamisissa korostetaan turvaväliä, kun opetuksen ja kasvatuksen normitilanteissa sellaista nimenomaan ei tulisi olla. Monelle on tullut inhimillisen kohtaamisen, läheisyyden ja kosketuksen vaje.

Käytetään alkanutta kesää sellaisiin kohtaamisiin, jotka ylösrakentavat omaa olemista ja elämistä. Nyt on lupa kohtaamisen ammattilaistenkin olla himpun itsekeskeisiä ja pyrkiä määrällisesti ja laadullisesti mitoittamaan kohtaamiset itselleen hyvään muotoon.

Ladataan sitä opetuksen ja kasvatuksen keskeistä välinettä, omaa persoonaa, kohti tulevia kohtaamisia.

Elämme edelleen poikkeusoloissa. Otetaan kohtaamisista kaikki se ilo ja onni irti, mikä on mahdollista.

Tervettä ja turvallista kesää!

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta