Olli Luukkainen: On muutoksen aika

Maailma on muutaman viime vuoden ajan ollut asennoissa, joita emme joitakin vuosia sitten osanneet kuvitellakaan. On tapahtunut asioita, joista tulevaisuustutkijat puhuvat mustina joutsenina.

Nopeasti muuttuneissa tilanteissakin koulutus ja muu julkisen alan työ ovat pitäneet Suomen yhteiskunnan pyörät pyörimässä.

Itse asiassa suomalaiset opettajat ovat kaikilla koulutuksen ja kasvatuksen asteilla takoneet huipputuloksia jo vuosikymmeniä. Tuosta laadusta saatu kiitos on jäänyt juhlapuheisiin.

Tämän on aika muuttua.

Muistutan myös, että opettajat kouluttavat niin hoitajat, lääkärit, taloustieteilijät, juristit kuin työmarkkinajohtajatkin. Kaiken hyvän ja osaamisen perusta on korkeatasoisessa koulutuksessa, varhaiskasvatuksessa sekä tutkimuksessa.

Opettajat kamppailevat työehtojensa muutoksen puolesta. Osa jäsenistöstämme on tänä keväänä lakkoillut. Tuloksista hyötyvät kaikki.

Opettajien yhteistyöllä ja samaan liittoon kuulumisella on suuri merkitys OAJ:n painoarvolle.

Yhteistyöllä ja sillä, että kaikki opettajat kuuluvat samaan liittoon, on suuri merkitys OAJ:n painoarvolle. Sitä pitää vaalia tulevaisuudessakin. On parempi keskustella, joskus kiihkoillakin, asiat yhdessä, kuin mitellä niitä julkisuudessa pöydän eri puolilla.

OAJ edellinen valtuusto valitsi järjestölle vanhoillisen tien. Uusi valtuusto päättää, millä tavalla se suuntaa OAJ:ta tulevaan.

OAJ:n uusi puheenjohtaja astuu ensimmäisinä työpäivinään, ilman tutustumisvaihetta, kaikkein kovimpiin paikkoihin. Hän lähtee uuden hallituksen tuella ratkomaan kesken olevaa kunta-alan ja yksityisen opetusalan työmarkkinakriisiä.

Toivotan yhteistyökykyistä toimikautta ja vastuullisuutta työnsä aloittaville OAJ:n toimijoille. Samalla kiitän niitä henkilöitä ja tahoja, joilta olen saanut tukea omassa työssäni.

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta