Sanni Grahn-Laasonen: Opettajille aikaa opettaa

Suomella on vahvuus, jota kadehditaan: maailman parhaat opettajat. Meillä ymmärrettiin jo varhain, että opettajan ammatti vaatii korkean koulutuksen. Kuka tahansa ei voi opettaa – se on koulutetun ammattilaisen työtä.

Päiväkoti-ikäisten lasten vanhempien keskuudessa aina hämmästellään, miten varhaiskasvatuksen opettajat saavat kokonaisen ryhmän ulkoilemaan, päiväunille tai joulujuhlassa loistamaan, kun kotona on vaikeuksia yhden tai kahden kanssa organisoitua ajoissa nukkumaan.

Miten kansainvälisesti vertaillen lyhyin koulupäivin, kohtuullisin kotitehtävin ja julkisella, tasa-arvoisella, maksuttomalla järjestelmällä päästään maailmanluokan Pisa-tuloksiin?

Ei se ole salaisuus: opettajillamme on tutkimustietoon pohjautuva korkea koulutus, osaamista.

Pitäisi myös opettaa tekoälyä ja pysäyttää ilmastonmuutos.

Luottamuksesta kertoo sekin, että opettajiin kohdistuu myös kohtuuttomia odotuksia. Pitäisi olla opetustehtävän rinnalla myös varavanhempi ja sosiaalityöntekijä, opettaa tekoälyä ja pysäyttää ilmastonmuutos.

Maailman parhainkaan ammattilainen ei pysty parhaimpaansa liian suuren kuorman alla. Onnistuakseen opettajilla on oltava aikaa opettaa.

90-luvulla tehtiin viisaita ratkaisuja, kun lainsäädännöllä vahvistettiin opettajien autonomiaa ja pedagogista vapautta. 2000-luvulla normitaakka on jälleen kasvanut. Oppilashuollon tiukat säädökset ja velvoitteet, paperityö ja hankehumppa ovat tulleet osaksi koulujen arkea.

Vaikka kehittäminen sinällään on myönteinen asia, jatkuvat hankehaut rasittavat koulujen arkea. Opetushallitus kokoaa siksi parhaillaan pirstaleista hankehakua yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa vahvistetaan sivistys- ja sote-palveluiden yhteistyötä. Tavoitteena on, että jokainen lapsi saa tukea tarpeitaan vastaavasti ja oikea-aikaisesti. Sen sijaan että opettaja jää yksin lasten moninaisten tuen tarpeiden keskellä, toimiva moniammatillinen yhteistyö voi auttaa ja vapauttaa aikaa opettamiseen.

Seuraavaksi on tarve perata läpi oppilashuollon ja erityisopetuksen säädökset. Opettajat tarvitsevat lisää aikaa opettaa ja tehdä työtään hyvin.

Sanni Grahn-Laasonen on opetusministeri.

sanni.grahn-laasonen@minedu.fi